Kerkelaan en Belieslaan herinrichting

Kerkelaan tussen Kennemerstraatweg en Heerenweg

De Kerkelaan en Belieslaan zijn belangrijke schakels in de verkeerstructuur van Heiloo. Het is een woonstraat met veel doorgaand verkeer. De verplichte 30 kilometer wordt vaak genegeerd. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Kerkelaan en Belieslaan te verbeteren, richten wij deze opnieuw in. Hierover denken wij na met bewoners van de Kerkelaan, Belieslaan en overige belanghebbenden.

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersplan Heiloo 2018-2030. De Kerkelaan en Belieslaan krijgen daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Deze past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Ook geldt een vrachtwagenverbod voor een deel van de Kerkelaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Voor het andere deel blijft vrachtverkeer in minimaal een richting mogelijk. Dit is nodig om winkelcentrum ’t Loo bereikbaar te houden voor vrachtverkeer.

In een deel van de Kerkelaan en Belieslaan komt een extra rioolbuis voor hemelwater. Regenwater wordt zo apart afgevoerd en wateroverlast voorkomen.

Contact

""

Marcel Twint, projectleider

""

Atie Dekker, projectmedewerker

Naar het overzicht