Nieuw verkeersbeleid

De komende jaren staat Heiloo grote ontwikkelingen te wachten die impact hebben op de toekomstige verkeersstructuur en -stromen in Heiloo:

  • Infrastructurele maatregelen: realisatie aansluiting A9 en de spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg
  • Grootschalige woningbouw: bouw van meer dan 2.000 woningen op diverse locaties waaronder Zuiderloo en Zandzoom
  • Ontwikkeling bedrijventerrein Boekelermeer met ruim 14 hectare.

In het verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (4.1 MB) staat de visie op verkeer in 2030 beschreven. Hierbij is rekening gehouden met alle genoemde ontwikkelingen. Verder staan in het beleid de maatregelen die nodig zijn om de visie te realiseren. De verdere uitwerking hiervan wordt later per project en in overleg met bewoners opgepakt. Het verkeersbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad op 5 maart 2018.

Samen met inwoners

Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties (onder andere VVN, fietsersbond, ouderbond), de Maatschappelijke Denktank Verkeer en de verkeerscommissie, hebben meegedacht en –gewerkt aan het verkeersbeleid.

Niet in beton gegoten

In het beleid is opgenomen dat het gemotoriseerd verkeer op een groot aantal wegen wordt gemonitord. Hierdoor kan de gemeente snel reageren op toekomstige situaties en waar nodig bijsturen door extra of andere maatregelen te nemen.

Naar het overzicht