Noordergeestkerk en omgeving

Kennemer Wonen en gemeente Heiloo werken samen aan een woningbouwplan. De bouw van 15 sociale huurwoningen (kleine eengezinswoningen):

  • 10 woningen op het terrein van de Noordergeestkerk
  • 5 woningen op de parkeerplaats ernaast

Door dit tegelijk aan te pakken, kunnen we de ruimte optimaal indelen. De brede open groene gazons met bomen blijven behouden. De nieuwe woningen passen mooi in het geheel.

informatie over plan op Kennemer Wonen

Planning

  • Oplevering woningen: een jaar na de start van de bouw
  • Verwachting start bouw: halverwege 2018
  • Verlenen omgevingsvergunning: halverwege 2018
  • Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad op 5 maart 2018
  • Inloopavond omwonenden: 6 februari 2018
  • Bestemmingsplanprocedure: juni 2017 - maart 2018
  • Inloopavond omwonenden: 22 mei 2017
bestemmingsplan Noordergeestkerk
Naar het overzicht