Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over alles wat zich afspeelt in de leefomgeving: bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze wet vervangt 26 huidige wetten. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Het doel van de nieuwe wet is plannen meer in samenhang met elkaar te bekijken. De wet zorgt voor evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Tegelijkertijd worden de procedures korter. En inwoners en ondernemers krijgen meer inzicht in hun omgeving. 

De nieuwe Omgevingswet gaat bijvoorbeeld over:

  • bouwplannen,
  • milieuvergunningen,
  • asbestsanering,
  • bouwen in water of natuur.

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in.

Procedure

Op 1 januari 2024 start de Omgevingswet. Vanaf dan gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is 1 ruimtelijk plan voor de hele gemeente. Hebt u kleine (ver)bouwplannen, dan verandert er niets voor u. In sommige gevallen verandert de procedure wel. Hieronder leest u welke route u dan kunt volgen. 

Tot 1 juli 2023:

  • Hebt u een (ver)bouwplan waar een nieuw bestemmingsplan voor nodig is? En is er al een ontwerpbestemmingsplan dat goed genoeg is om in procedure te brengen? Dan kunnen wij dit nog in behandeling nemen volgens de huidige wetgeving. Zo kunnen de benodigde procedures netjes worden voorbereid.
  • Bestemmingsplannen die vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zijn gelegd en daarna vastgesteld worden, vallen automatisch onder het tijdelijk omgevingsplan.

Vanaf 1 juli 2023: lukt het niet om voor 1 juli een compleet ontwerpbestemmingsplan in te dienen? Dan sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. 

De mogelijkheden zijn dan:

  1. Omgevingsvergunning aanvragen die afwijkt van het bestemmingsplan (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  2. Verzoek indienen voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Hebt u een (ver)bouwplan waarvoor het bestemmingsplan moet wijzigen? Vraag dan een vooroverleg aan. U doet dit middels een conceptaanvraag via het Omgevingsloket. Denkt u er om dat u klikt op 'vooroverleg' voordat u de aanvraag indient.

Het bestemmingsplan verandert in 2024 naar een omgevingsplan. Daarom is het goed om een vooroverleg aan te vragen. Wij beoordelen de haalbaarheid van uw plan en bespreken de meest geschikte route.

Eenvoudiger en overzichtelijker

De Omgevingswet maakt het eenvoudiger en overzichtelijker. Als u straks iets wilt bouwen, kunt u gemakkelijker zien of dat past binnen de regels. En als uw buren iets willen bouwen, kunt u die informatie makkelijker vinden en op reageren.

Omgevingsloket

Op het omgevingsloket werken alle overheden samen. Het wordt makkelijker om op dit online loket een ruimtelijke project te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen, bouw van windmolenparken of uitbouwen van een verdieping van uw huis. Het loket laat zien wat er in een bepaald gebied wel of niet mag. Het is het startpunt voor een vergunningaanvraag.

Borgen van kwaliteit door toetsing

Vanaf 1 januari 2024 moet degene die vergunning heeft gekregen in sommige gevallen een kwaliteitsborger inschakelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de categorie: woning met tuin. Een externe, onafhankelijke partij toetst het plan aan de bouwkundige regels. Deze partij controleert ook of de bouw volgens de regels wordt uitgevoerd. Nu doet de gemeente dat nog. Deze toetsing en controle is geregeld in de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de planologische toetsing en controle. Dit betekent dat de gemeente bijvoorbeeld locatie, massa en uiterlijk bepaalt.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Begrippen als het bestemmingsplan en de structuurvisie verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe instrumenten, zoals het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

  • De omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor de gemeente op basis van de wensen van inwoners en bedrijven. Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
  • In het omgevingsplan komen alle regels en kaders voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Contact

Als u vragen hebt over de (invoering van) de Omgevingswet, stuur uw vraag dan per e-mail naar omgevingswet@debuch.nl.