Oosterzijweg herinrichting

Wij gaan het deel van de Oosterzijweg tussen Maria’s Hof en de Ambachtsweg opnieuw inrichten. Hierover denken wij na met de bewoners en belanghebbenden. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid staat voorop. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het asfalt. Ook is een extra rioolbuis nodig om overtollig regenwater af te voeren en wateroverlast te voorkomen. 

Werkgebied en uitgangspunten

Het werkgebied is het deel van de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 48 tot en met 108 en huisnummers 31 tot en met 47. Ofwel vanaf de kruising met de Ambachtsweg tot en met de kruising met Maria’s Hof. Het betreft een woonstraat. Op dit deel van de Oosterzijweg sluiten de volgende zijwegen aan:

 • Warmoezierslaan
 • Maria’s Hof en
 • de fietsendoorsteken naar De Boog.

Uitgangspunten

De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB). Het deel van de Oosterzijweg krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting, die voldoet aan een erftoegangsweg categorie B met een maximum snelheid van 30km/u. Soms is maatwerk hierbij nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen regelen. Dit doen wij in overleg met het Verkeerspanel, de verkeerscommissie, bewoners en belanghebbenden.

Tot slot maken wij een klimaatbestendig ontwerp. Wij kijken of er extra maatregelen nodig zijn voor hete en droge periodes (hittestress) en extreme regenbuien (wateroverlast). Denk bijvoorbeeld aan het langzaam laten infiltreren, opslaan van regenwater, in de bodem of een extra rioolbuis om overtollig regenwater af te voeren. Dit nemen wij dan op in het ontwerp. 

Meedenken

In 3 stappen komen wij tot een definitieve nieuwe inrichting van de straat. Hiervoor maken wij 3 ontwerpen. Dit zijn:

Bewoners van dit deel van de Oosterzijweg kunnen meedenken over het voorlopig ontwerp (informatiebijeenkomst) en reageren op het concept definitief ontwerp. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het definitieve ontwerp. 

Bewonersavond

Op 19 januari 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Bewoners konden hun wensen, ideeën en aandachtspunten tijdens deze avond aandragen. Tot 27 januari kunnen bewoners dit nog doen via e-mail info@heiloo.nl of telefonisch bij de projectleider. De reacties verwerkt de gemeente waar dat kan in het concept definitief ontwerp. Hierop kunnen bewoners via e-mail reageren. Het gaat dan alleen nog om de puntjes op de ‘i’. 

Met belanghebbenden als het Verkeerspanel en de Verkeerscommissie gaan wij apart in gesprek om hun ideeën en wensen voor het ontwerp op te halen. Ook bij de deskundigen van de gemeente als team Verkeer, Beheer Openbare Ruimte en Klimaat halen wij aandachtspunten voor het ontwerp op. 

Planning en proces

Onderstaande planning is op hoofdlijnen en onder voorbehoud.

2022

 • Oktober - november: gesprekken met diverse partijen, onder andere intern deskundigen, verkeerspanel.
 • November - december: reacties verwerken en voorlopig ontwerp maken.

2023

 • Januari: bewonersavond 19 januari; toelichting op voorlopig ontwerp en reageren tot 27 januari.
 • Februari: verzamelen reacties op voorlopig ontwerp.
 • Februari - maart: verwerken reacties en maken concept definitief ontwerp.
 • Maart - april: versturen concept definitief ontwerp naar alle bewoners en belanghebbenden.
 • Maart - april: reageren op concept definitief ontwerp. Alleen kleine aanpassingen.
 • April: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
 • April - mei: college behandelt definitief ontwerp.
 • Juni - november: voorbereidingen uitvoering met aannemer.
 • December/januari 2024: informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
 • Eerste kwartaal 2024: start uitvoering

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

Projectleider: Nick Huibers
(088) 909 90 90
info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg

Projectmedewerker: Atie Dekker
(088) 909 75 31
info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg