Voorlopig ontwerp deel Oosterzijweg en toelichting

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren richten wij een deel van de Oosterzijweg opnieuw in. De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten die staan in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030.

Een doel van dit beleid is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 km wegen in Heiloo; de gebiedsontsluitingswegen. Dit zijn onder andere:

 • Het Malevoort
 • De Omloop
 • Belieslaan
 • Ringweg
 • De Dors
 • Ewisweg
 • deel van Het Zevenhuizen

De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden. De woonstraten moeten zoveel mogelijk ontlast worden. Deze wegen krijgen een inrichting die daarbij hoort en snelheid van autoverkeer afremt.

Toelichting voorlopig ontwerp deel Oosterzijweg

Het deel van Oosterzijweg is volgens het verkeersbeleid een erftoegangsweg, categorie B. Dat wil zeggen; een woonstraat waar 30 km/u geldt. De huidige inrichting voldoet daar niet aan. Er ligt bijvoorbeeld asfalt in plaats van klinkers.

Omdat het asfalt aan vervanging toe is, krijgt dit deel van de Oosterzijweg nu een nieuwe inrichting. Het ontwerp moet klimaatbestendig zijn. Dit betekent dat wij bij de nieuwe inrichting rekening houden met een veranderend klimaat. 

Het voorlopig ontwerp betreft het deel van de Oosterzijweg tussen Maria’s Hof en de Ambachtsweg. Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 2 MB) en lees per onderwerp hoe de nieuwe inrichting of het ontwerp eruit komt te zien.

Verkeersveiligheid

 • Wij vervangen het asfalt door nieuwe klinkers. Het gebruik van klinkers is een kenmerk voor een woonstraat waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt. Klinkers nodigen uit om langzamer te rijden.
 • Wij leggen verkeersplateaus aan ter hoogte van de fietsdoorsteken van de Warmoezierslaan en De Boog. De aanleg van een plateau maakt de kruising gelijkwaardig en daarmee veiliger. Rechts heeft dan voorrang. Ook gaat de snelheid van het autoverkeer door de aanleg van plateaus naar beneden. 
 • Er komt een voetgangersstrook van grijze tegels langs de fietspaden richting De Boog. 

Klimaatbestendige maatregelen: wateroverlast

 • Langs de Oosterzijweg (met uitzondering van de weggedeeltes langs de greppels) komen straatkolken. Deze voeren het overtollig water af. 
 • De greppels langs de Oosterzijweg graven wij uit, zodat de afwatering verbetert. Het overtollige regenwater kan straks makkelijker via de bestaande afvoerbuizen in de grond zakken. 
 • Wij vervangen de duikers die de 2 greppels verbindt ter hoogte van Oosterzijweg 60, Oosterzijweg 96 en de Warmoezierslaan. Dit zorgt voor een betere afwatering richting het open water langs De Boog. Een duiker is een buis die 2 sloten of greppels met elkaar verbindt. Deze duiker moet het overtollige regenwater direct afvoeren.
 • Er komt een nieuwe extra duiker tussen de greppel ter hoogte van Oosterzijweg 96 en het open water langs De Boog.

Groen

 • Na inspectie is duidelijk of alle bomen gezond zijn. Gezonde bomen kunnen tijdens en na de herinrichting blijven staan. Voor de bomen die niet kunnen blijven staan, planten wij nieuwe bomen terug. 
 • Er komt ander groen in de berm bij Oosterzijweg huisnummer 33 en 35. De invulling van het groenvak bespreken wij met de direct omwonenden.

Verlichting

 • De lantaarnpalen op dit deel van de Oosterzijweg blijven op dezelfde locatie staan.
 • De lantaarnpalen langs de fietsdoorsteken richting De Boog zijn aan vervanging toe. Hier komen op dezelfde plek nieuwe lantaarnpalen te staan met ledverlichting.
 • Alle verlichtingsarmaturen langs de Oosterzijweg en de fietsendoorsteken krijgen ledverlichting.
 • De lantaarnpalen sluiten wij aan op een nieuwe kabel voor openbare verlichting. Dit gebeurt tijdens de werkzaamheden. 

Afvalinzameling

 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe container opstelplaatsen. Deze worden wat smaller en langer in de lengte richting. De afvalcontainers kunnen dan zij-aan-zij langs de weg staan. De nieuwe vuilniswagen met zijlader, kan de containers dan makkelijker en sneller legen.

Verduurzaming

 • Het oude asfalt van de Oosterzijweg wordt hergebruikt voor nieuwe asfaltmengsels.
 • Klinkers gaan langer mee dan asfalt en daardoor duurzamer in gebruik.
 • Door de nieuwe ledverlichting besparen wij energie. 
 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe straatkolken. Deze straatkolken zijn niet aangesloten op de riolering. Het water zakt direct weg in de ondergrond en gaat daarom niet naar de waterzuiveringsinstallatie. Hiermee besparen wij energie. 
 • Wij verlagen de bermen langs de kant van de weg. Hierdoor zakt het overtollige regenwater via een natuurlijke weg in de grond en blijft het niet op de weg staan. 

Gebruik nieuwe materialen

 • De rijweg bestraten we in een roodbruine gebakken stenen. Dit zijn dezelfde stenen die liggen op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46.
 • Voor de inritten op gemeentegrond gebruiken wij een gele gebakken steen. Dit zijn dezelfde stenen die gebruikt zijn bij de inritten op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46. We verwijderen inritten die niet meer worden gebruikt. Per woning leggen wij 1 inrit aan.
 • De voetpaden krijgen grijze tegels. Bestaande voetpaden straten wij opnieuw.