Spooronderdoorgang

Begin 2019 wordt gestart met de bouw van de spooronderdoorgang Vennewatersweg. Voor de bouw is 13 maanden nodig. In 2018 vinden voorbereiden werkzaamheden plaats.

bekijk plangebied op Google Maps

Waarom een spooronderdoorgang?

De spoorwegovergang Vennewatersweg wordt ongelijkvloers gemaakt. Dit is nodig om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voor verkeer en hulpdiensten optimaal te houden. Door de groei van het spoor- en wegverkeer wordt het steeds drukker rondom de spoorwegovergangen. Zo blijven de spoorbomen na invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) – uiterlijk in 2028 – in de toekomst langer dicht: gemiddeld 30 minuten per uur. Ook het autoverkeer groeit, o.a. doordat het aantal  nieuwbouwwoningen Zandzoom en Zuiderloo blijft groeien.

De bouw van de spoorwegonderdoorgang  zorgt voor:

  • een veilige route die de overige oost-westverbindingen in het dorp ontlast (Kerkelaan, Schuine Hondsboschelaan, Zeeweg en  Zevenhuizerlaan) 
  • verbetering van de doorstroming van het verkeer
  • nood- en hulpdiensten hoeven niet meer te wachten
  • fietsers en voetgangers maken gebruik van een vrij-liggend fietspad onder het spoor dat aan de noordzijde aansluit op het bestaande fiets- en voetpad.
  • de recreatieve fietsroute wordt met de fietsbrug aangesloten op de noordelijke route van de Groeneweg en de fietsroute op de zuidelijke route van de Groeneweg
  • met de aansluiting A9 (in 2020) verbetert de bereikbaarheid in Heiloo voor bewoners en bedrijven
Naar het overzicht