Spoorovergangen Heilooërbos

ProRail, Natuurmonumenten en gemeente Heiloo werken samen om de 3 onbewaakte spoorovergangen op landgoed Nijenburg in Heiloo veiliger te maken. Hierbij verdwijnt de spoorovergang op de Westerweg en krijgen de andere 2 overwegen in het Heilooërbos een andere vorm. Deze voorkeursoplossing werkt de gemeente nu verder uit. 

Gevaarlijke situaties bij ontbreken beveiliging

Het gaat om 3 onbeveiligde spoorwegovergangen, de zogenoemde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Deze liggen op het landgoed Nijenburg: een natuurgebied en rijksmonument tussen Heiloo en Alkmaar, dat eigendom is van Natuurmonumenten. ProRail wil NABO’s in het hele land opheffen. 

Het ontbreken van beveiliging als spoorbomen of bellen zorgt er bij onoplettendheid voor dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook zijn er bij de overwegen in het Heilooërbos relatief veel pogingen tot zelfdoding. 

Deze zorg wordt de komende jaren groter omdat er meer treinen gaan rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. Voorwaarde voor invoering van meer treinverkeer, is wel dat het niet ten koste gaat van de veiligheid op spoorwegovergangen. Daarom voert ProRail tussen 2023 en 2028 verschillende maatregelen door als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Het veiliger maken van de spoorovergangen op landgoed Nijenburg in Heiloo is onderdeel van dit programma.

Voorkeursoplossing

Het doel van de voorkeursoplossing is om met respect voor Landgoed Nijenburg (als natuurgebied en Rijksmonument) te komen tot veilige spoorwegovergangen, versterking van het regionale fietsnetwerk en behoud van de toegankelijk van het landgoed voor recreanten. 

De voorkeursoplossing voor de 3 overgangen ziet er als volgt uit:

  • Overgang Stetlaan – Kraaienlaan: hier komt een voetgangersbrug of -tunnel. 
  • Overgang Kuillaan – Westerweg: hier komt een tunnel voor voetgangers en fietsers. Aan de westkant van deze overweg komt een nieuwe verbinding richting de Hoevervaart. Naast fietsers en voetgangers gebruiken ook de bewoners en ondernemers die aan de westzijde van het spoor zijn gevestigd, deze verbinding om hun woning of bedrijf te bereiken.
  • Overgang Westerweg: deze overgang komt te vervallen. De bewoners en bezoekers van boerderij Cranenbroek, die aan de westzijde van het spoor ligt, gaan ook gebruikmaken van de nieuwe verbindingsweg richting de Hoevervaart, met toegang vanaf de westkant.
situatietekening spoorovergangen heilooerbos

Samenwerking

Er zijn afspraken tussen ProRail, Natuurmonumenten en gemeente Heiloo over wie wat gaat doen en hoe de kosten worden verdeeld:

  • Het omvormen van de bestaande overwegen tot een tunnel of brug werkt ProRail verder uit. Ditzelfde geldt voor het opheffen van de overweg bij de Westerweg. ProRail draagt de kosten voor deze maatregelen. 
  • Gemeente Heiloo en Natuurmonumenten werken, in samenspraak met direct belanghebbenden, de nieuwe verbindingsweg uit voor de woningen en bedrijven aan de westzijde van het spoor. De gemeente neemt de kosten voor het uitwerken en realiseren van deze plannen voor haar rekening. 
  • Met provincie Noord-Holland zijn gesprekken gevoerd over mogelijke subsidiebijdragen aan de fietsverbinding en -tunnel. 

Planning en proces

28 feb. 2022

De gemeenteraad stelde budget beschikbaar om een plan uit te werken voor de nieuwe verbindingsweg aan de westzijde van het spoor. 

April 2022

Gemeente Heiloo, ProRail en Natuurmonumenten ondertekenen gezamenlijk een intentieovereenkomst om te werken aan de realisatie van de voorkeursoplossing: het saneren van de overweg Westerweg en omvormen tot tunnel en/of brug van de overwegen ter hoogte van de Kuillaan en Stetlaan.

Vervolgstappen 2022

  • In de komende maanden doen wij verschillende onderzoeken (ecologie, archeologie, bodem, water, etc.) die nodig zijn voor de vergunningen. Ook bepalen we welke wettelijke procedures wij moeten doorlopen om eventueel tot realisatie over te kunnen gaan.
  • In samenspraak werken wij met Natuurmonumenten, belanghebbende bewoners, verenigingen en instanties de gewenste ligging van de nieuwe verbindingsweg uit. 
  • Daarna maken we een ontwerp van de nieuwe verbindingsweg en een raming van de realisatiekosten. Op basis van deze raming vragen we de gemeenteraad om het benodigde budget voor de realisatie, beschikbaar te stellen.
  • De verwachting is dat de gemeenteraad niet eerder dan eind 2022 een besluit kan nemen over de realisatie van de eventuele verbindingsweg. 

Het werk wordt naar verwachting uitgevoerd in 2023 en 2024.

Naar het overzicht