Verhuizing gemeentehuis

Het gemeentehuis verhuist januari 2024 naar het voormalig gebouw van de Rabobank aan de Stationsweg. Tussen dit pand en de bibliotheek komen 3 doorgangen en er komt een nieuwe entree. Zo wordt het een plek waar u geholpen wordt met gemeentezaken en waar u aan de leestafel van de bibliotheek kunt aanschuiven. 

Belangrijke data

T/m donderdag 11 januari 2024 blijft u welkom in het huidige gemeentehuis. U kunt de publieksbalies en het Sociaal Team op de huidige plek blijven bezoeken. Vanaf 2 januari 2024 werken de burgemeester en wethouders vanuit het nieuwe gemeentehuis en vanaf maandag 15 januari 2024 zijn de publieksbalies en het Sociaal Team ook over naar het nieuwe gemeentehuis.

Gemeentehuis en bibliotheek

Vanaf 15 januari 2024 regelen alle inwoners hun gemeentezaken in het nieuwe gemeentehuis met adres Westerweg 252. U bent daar ook welkom om binnen te lopen bij de bibliotheek of om aan te schuiven aan de leestafel. Zo wordt het een plek van jong en oud, een plek voor ontmoeting. 

Nieuwe gebouw: duurzaam en flexibel 

Binnen verandert er veel. Er komt een nieuwe entree aan de Westerweg. Er komen 3 doorgangen tussen de bibliotheek en het voormalig Rabobank gebouw. Daardoor ontstaat een grote open ruimte die uitnodigt tot verbinding. Door deze flexibel en multifunctioneel in te richten, kunnen alle partijen die ruimtes gebruiken. 

De gemeenteraad gaat in 2024 vergaderen in een flexibele raadzaal. Overdag biedt deze zaal ruimte voor verschillende workshops of cursussen. Er komt een spreekruimte voor de politie, het sociaal team en het vrijwilligers informatiepunt. Het wordt een toegankelijke, open ruimte waar inwoners, bezoekers, ondernemers en toeristen zich welkom voelen. Bij het inrichten kijken we naar duurzaam hergebruik van materialen. 

Invulling huidige gemeentehuis

Vanaf de zomer van 2023 is de rechter vleugel van het oude gemeentehuis in gebruik als opvanglocatie voor 89 Oekra├»ners

Vanaf 2024 maakt de Muziek- en Dansschool tijdelijk gebruik van het huidige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De Muziek- en Dansschool wordt vanaf januari 2024 gerenoveerd. 

De gemeente wil graag dat er op termijn betaalbare woningen komen op de plek van het huidige gemeentehuis.

Planning en stappen

  • 6 maart: behandeling plannen nieuwe gemeentehuis in raadscommissie.
  • 27 maart: behandeling plannen nieuwe gemeentehuis in gemeenteraad.
  • April: verlening omgevingsvergunning, bezwaar mogelijk t/m 8 juni.
  • Vanaf begin juni: inrichten bouwplaats en sloop nieuwe locatie.
  • Januari 2024: verhuizing naar nieuwe gemeentehuis.