Windenergie Boekelermeer

We werken in Heiloo hard aan het realiseren van een klimaatbestendige leefomgeving en de transitie naar de lokale opwek van hernieuwbare energie. Windenergie is 1 van de pijlers die deze energietransitie mogelijk kan maken. 

Regionale Energiestrategie (RES)

In 2021 legde de gemeente Heiloo 1 zoekgebied voor zonne-energie (nummer 13) en 1 zoekgebied voor windenergie (nummer 22) vast in de Regionale Energiestrategie 1.0. Dit jaar leggen we een aantal wijzigingen voor aan de gemeenteraad, provincie en inwoners. 

Wijziging zoekgebied 13

In de huidige vorm is zoekgebied 13 een zoekgebied voor zonne-energie waarbinnen ruimte zou kunnen zijn voor een zonneweide van ongeveer 35 hectare. De grondeigenaren hebben echter al vroeg in het proces aangegeven geen ruimte te willen maken voor zonne-energie. Dat is sinds 2021 niet veranderd. De gemeente Heiloo zoekt daarom nu naar andere mogelijkheden voor de opwek van hernieuwbare energie. 

Herijking RES

De raad heeft het college daarom de opdracht gegeven tot het verkennen van de mogelijkheden tot het wijzigen van zoekgebied 13 van een zoekgebied voor zonne-energie, naar een zoekgebied voor windenergie.

Deze mogelijkheid tot het wijzigen van deze kaders komt met de Herijking van de RES. Dit heef geleid tot het raadsvoorstel Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 2024. Deze herijking wordt dit jaar door gemeenten en de provincie Noord-Holland vastgesteld. 

Geen directe bouwrechten voor windmolens

Als de raad de wijziging vaststelt dan betekent dit niet direct dat er windmolens gebouwd kunnen worden. Het gebied krijgt de status van 'onderzoeksgebied'.

Voor nieuwe en aangepaste zoekgebieden voor windenergie stelt de provincie een plan-MER op. Dit is nodig om de wind-zoekgebieden - bij groen licht van gemeenteraad, gedeputeerde staten en provinciale staten - te kunnen borgen in de provinciale omgevingsverordening.

In deze plan-MER worden de mogelijke omgevingseffecten van de wind-zoekgebieden in beeld gebracht. Eventuele initiatiefnemers moeten na besluitvorming van gemeente en provincie ook veel onderzoek doen naar de impact op omwonenden en omgeving. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe landelijke regels voor windenergie op land die momenteel worden opgesteld. 

Participatie

In mei 2024 hebben ongeveer 1200 huishoudens binnen een afstand van 1300 meter ten opzichte van het zoekgebied een brief ontvangen met informatie over de wijziging van zoekgebied 13. Zij hebben kennis kunnen nemen van en deel kunnen nemen aan de commissievergadering waarin de Herijking RES ter sprake kwam. Als er groen licht komt van raad en provincie, gaan we met omwonenden en andere ge├»nteresseerden verder in gesprek. 

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt op 15 juli 2024 een besluit over de Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. Het wijzigen van zoekgebied 13 is daar een onderdeel van.

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besluiten dit najaar over de gehele Herijking Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 2024. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op Energieregio NH kunt u de Herijking Regionale Energiestrategie downloaden. Via Commissievergadering kunt u de commissievergadering terugkijken.

U kunt ook contact opnemen met de projectleider windenergie Boekelermeer via energie@debuch.nl of via 14 072 (zonder netnummer) of 072 535 66 66. U kunt dan vragen naar de projectleider 'Windenergie Boekelermeer'.