Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand en monumentale waarden. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de welstandsnota en erfgoednota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Vergaderingen

De vergaderingen worden georganiseerd door MOOI Noord-Holland. De regiocommissie Kennemerland vergadert op maandag in de oneven weken. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de erfgoedleden. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA. 

Hebt u vragen over hoe laat een bouwplan wordt besproken of het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toelichter de heer J. Hopman: 088 909 75 79 of jimhopman@debuch.nl.

Agenda

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de agenda hier online met de plannen die behandeld worden. Aanvang is afhankelijk van het aantal plannen.

Agenda vergadering maandag 4 december 2023 (pdf, 105 KB)

Vergaderschema 2023

 • 16-1-2023: Welstand en Monumenten
 • 30-1-2023: Welstand en Monumenten
 • 13-2-2023: Welstand
 • 27-2-2023: Welstand en Monumenten
 • 13-3-2023: Welstand
 • 27-3-2023: Welstand en Monumenten
 • 11-4-2023: In plaats van 10 april (2e Paasdag).
 • 24-4-2023: Welstand en monumenten
 • 8-5-2023: Welstand
 • 22-5-2023: Welstand en Monumenten
 • 5-6-2023: Welstand
 • 19-6-2023: Welstand en Monumenten
 • 3-7-2023: Welstand
 • 17-7-2023: Welstand
 • 31-7-2023: Welstand en Monumenten
 • 14-8-2023: Welstand
 • 28-8-2023: Welstand en Monumenten
 • 11-9-2023: Welstand
 • 25-9-2023: Welstand en Monumenten
 • 9-10-2023: Welstand
 • 23-10-2023: Welstand en Monumenten
 • 6-11-2023: Welstand
 • 20-11-2023: Welstand en Monumenten
 • 4-12-2023: Welstand
 • 18-12-2023: Welstand en Monumenten
 • 02-01-2024: In plaats van 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)