Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo (voorheen Welstandscommissie) adviseert het college over de welstands- en monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De beoordeling van de plannen gebeurt mede op basis van de welstandsnota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Ondersteuning

 • drs. Emmy Kanon, commissiecoördinator (MOOI Noord-Holland)
 • plantoelichter (gemeente) de heer J. Hopman, telefoonnummer 088 909 75 79 of jimhopman@debuch.nl

Vergaderingen

De commissie vergadert op maandag in de oneven weken in het gemeentehuis van Castricum. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de Monumentencommissie. De vergaderingen zijn openbaar.

Het gemandateerde lid (architect) beoordeelt aanvragen voor kleine bouwwerken. Wilt u weten wanneer uw aanvraag wordt beoordeeld, neem dan contact op met een gemeentelijke plantoelichter.

Tijdelijke maatregel vergaderingen

In verband met het coronavirus kunt u de vergadering van de commissie niet bijwonen. De vergadering wordt gehouden via videobellen.

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de betreffende plantoelichter.

Agenda's en verslagen

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de lijst online met de plannen die behandeld worden.

 • 3 januari: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten. (In verband met de feestdagen kan het zijn dat er weinig plannen zijn die dan naar de volgende vergadering gezet kunnen worden.)
 • 17 januari
 • 31 januari: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 14 februari
 • 28 februari: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 14 maart
 • 28 maart: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 11 april
 • 25 april: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 9 mei
 • 23 mei: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 7 juni: in plaats van 6 juni (Tweede Pinksterdag)
 • 20 juni: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 4 juli
 • 18 juli: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 1 augustus
 • 15 augustus
 • 29 augustus: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 12 september
 • 26 september: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 10 oktober
 • 24 oktober: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 7 november
 • 21 november: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 5 december
 • 19 december: Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 2 januari 2023