Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo (voorheen Welstandscommissie) adviseert het college over de welstands- en monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De beoordeling van de plannen gebeurt mede op basis van de welstandsnota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Ondersteuning

Vergaderingen

De commissie vergadert op maandag in de oneven weken in het gemeentehuis van Castricum. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de Monumentencommissie. De vergaderingen zijn openbaar.

Het gemandateerde lid (architect) beoordeelt aanvragen voor kleine bouwwerken. Wilt u weten wanneer uw aanvraag wordt beoordeeld, neem dan contact op met een gemeentelijke plantoelichter.

De vergaderingen vinden digitaal of hybride plaats. Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de betreffende plantoelichter.

Agenda's en verslagen

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de lijst online met de plannen die behandeld worden.

Vergaderschema 2023

 • 2-1-2023 Alleen in nood, digitaal.
 • 16-1-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 30-1-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 13-2-2023
 • 27-2-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 13-3-2023
 • 27-3-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 11-4-2023 In plaats van 10 april (Tweede Paasdag).
 • 24-4-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 8-5-2023
 • 22-5-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 5-6-2023
 • 19-6-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 3-7-2023
 • 17-7-2023
 • 31-7-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 14-8-2023
 • 28-8-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 11-9-2023
 • 25-9-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 9-10-2023
 • 23-10-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 6-11-2023
 • 20-11-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 4-12-2023
 • 18-12-2023 Geïntegreerde commissie Welstand en Monumenten
 • 01-01-2024 Naar dinsdag 2 januari 2024?