Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo (voorheen Welstandscommissie) adviseert het college over de welstands- en monumentale aspecten van omgevingsvergunningen. De beoordeling van de plannen gebeurt mede op basis van de welstandsnota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Ondersteuning

  • drs. Emmy Kanon, commissieco√∂rdinator (WZNH)
  • plantoelichter (gemeente) de heer J. Hopman,
    telefoonnummer 088 909 75 79

Vergaderingen

De commissie vergadert op maandag in de oneven weken in het gemeentehuis van Heiloo. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de Monumentencommissie. De vergaderingen zijn openbaar.

Het gemandateerde architectlid beoordeelt aanvragen voor kleine bouwwerken. Wilt u weten wanneer uw aanvraag wordt beoordeeld, neem dan contact op met een gemeentelijke plantoelichter.

Agenda's en verslagen

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de lijst online met de plannen die behandeld worden.