Agendacommissie

  • de heer M.L. Engelsman
  • mevrouw E.W. de Jong
  • de heer I.T. Hemminga
  • de heer A.M. Vroegop

Plaatsvervangende leden

  • de heer P. Rood
  • de heer T.A.P.H. Valkering
  • mevrouw L.D. Veerbeek
  • mevrouw P.E. Wittebol