Burgemeester en wethouders

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Wilt u contact met de burgemeester of wethouders? Bel dan 072 535 66 66  of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@heiloo.nl.

Vermeld duidelijk waar u het over wilt hebben. Wij bespreken dit eerst intern waarna eventueel een afspraak wordt ingepland hetzij met behandelend ambtenaar hetzij met de burgemeester of betreffende wethouder eventueel in bijzijn van behandelend ambtenaar.