Coalitieovereenkomst 2018-2022: "Met Elkaar!"

1. Inleiding

Heiloo is volgens onderzoek van ELSEVIER uit 2017 een van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland. Een prachtige score waar we trots op mogen zijn. Er is een goede mix van wonen, werken, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur en groen. Dat willen we graag zo houden. Dus staan we de komende 4 jaar voor grote uitdagingen:

 • De aanleg van de aansluiting op de A9;
 • De nieuwbouw in Zuiderloo en Zandzoom;
 • Maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen;
 • Een duurzame ontwikkeling;
 • De aangekondigde Omgevingswet.

Nog belangrijker is dat we met elkaar een gemeenschap vormen waarin de mensen centraal staan en waar niemand er alleen voor staat. Dit kan alleen bereikt worden door samen te werken. Daarom is ons motto: "Met Elkaar!" Daarbij koesteren we wat goed is en blijven we werken aan positieve vernieuwingen.

Wij bedanken alle organisaties en gesprekspartners voor de waardevolle inbreng en het meedenken, die hebben geleid tot deze overeenkomst.

Heiloo blijft zelfstandig en werkt samen waar het kan. Innoveren vinden we vanzelfsprekend; we blijven ons vernieuwen en laten zien dat dit voordelen oplevert en zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de toekomst. Die inzet vragen we ook aan onze samenwerkingspartners op alle werkgebieden.

In deze coalitieovereenkomst leggen wij de volgende accenten, waarmee wij het verschil willen maken:

 • Heiloo als een van de duurzaamste gemeenten van Nederland;
 • Woningbouw naar behoefte, opschroeven nieuwbouw;
 • Vlot en veilig van A naar B;
 • Iedereen doet mee;
 • Behoud van onze voorzieningen;
 • Ondernemen loont en verbindt
 • Gezonde financiën;
 • Goede dienstverlening;
 • Goede communicatie en relatie met onze inwoners.

10. De toekomst begint nu....

Door digitale technologieën is onze samenleving drastisch aan het veranderen. Dat betekent veel voor allerlei (deel)aspecten van ons dorp en heeft invloed op zaken als het verkeer, de mobiliteit, de zorg, de diverse woonvormen en ga zo maar door.

Daarom is Heiloo erbij gebaat dat er verder wordt gekeken dan alleen de komende vier jaar. Het verleden leert ons, een goed voorbeeld is de aansluiting op de A9 die al in 1962 voor het eerst genoemd werd, dat sommige ontwikkelingen veel tijd vragen. Daarom willen we tijdig nadenken en onderzoeken hoe we ons dorp kunnen voorbereiden op de wat langere termijn. Belangrijk is ook om dit niet 'top-down' te doen, maar in een permanente dialoog met de inwoners. Want ook de toekomst maken we "Met Elkaar!