Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo'

1. Inleiding

Begin november 2020 deden zich in de gemeenteraad van Heiloo twee gebeurtenissen voor. Corrie Konijn verruilde de fractie van Heiloo 2000 voor die van Heiloo Lokaal. En – mede als gevolg daarvan – trok Heiloo 2000 zich terug uit de coalitie. Hierdoor ontstond een nieuwe situatie en moesten gesprekken gestart worden om te komen tot een stabiel bestuur in Heiloo dat kan bogen op een meerderheid in de raad. 

Na een aantal in constructieve sfeer gevoerde gesprekken tussen 5 fracties (Heiloo 2000 had zich teruggetrokken en GBH gaf aan niet te willen deelnemen) onder leiding van twee procesbegeleiders van SBI is hieronder het resultaat van die gesprekken verwoord in 12 paragrafen. De kern vormt het akkoord uit 2018, dat is aangevuld met een aantal aanpassingen en toevoegingen, gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de visies hierop van de deelnemende partijen.

Heiloo, 23 december 2020

R.P. van Splunteren, VVD
J.H. Hiemstra, CDA
P.E. Wittebol, D66
I.T. Hemminga, PvdA
T.A.P.H. Valkering, Heiloo Lokaal