Commissie Maatschappelijke Zaken

De commissie bestaat uit raadsleden en niet-raadsleden. De commissieleden worden benoemd door de raad. Iedere fractie in de gemeenteraad heeft een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de raadscommissie. De agenda's en stukken vindt u in de online vergaderkalender.

Extra commissievergadering

Op dinsdag 28 april a.s. is er vanaf 20:00 uur een extra commissievergadering Maatschappelijke Zaken in Heiloo. Het gaat over de loonkostencompensatie gesubsidieerde instellingen Heiloo.
De vergadering vindt plaats via Teams en wordt ook live uitgezonden. Belangstellenden kunnen meekijken/meeluisteren en inspreken. In de vergaderkalender van de gemeenteraad op komt een link te staan. Daar kan men op klikken om deel te nemen aan de vergadering. Insprekers dienen zich aan te melden via griffie@heiloo.nl.

bekijk de online vergaderkalender

Samenstelling van de commissie

Voorzitter: de heer A.M. Hopman (D66)

 • 1e plaatsvervangend voorzitter: de heer A.M. Vroegop
 • 2e plaatsvervangend voorzitter: vacature

Commissieleden

Heiloo-2000

 • lid: de heer M.L. Engelsman
 • plaatsvervangend lid: de heer B. den Besten

VVD

 • lid: mevrouw B.M. Bruin
 • plaatsvervangend lid: de heer E.M.I. ten Hacken

D66

 • lid: de heer R. van der Lee
 • plaatsvervangend lid: de heer S.C. van Dokkum

CDA

 • lid: mevrouw P.H.M. Jorna
 • plaatsvervangend lid: mevrouw M.J.J. Hamers

PvdA

 • lid: mevrouw A. Nierop
 • plaatsvervangend lid: de heer de heer C.J. Rootjes

Gemeentebelangen Heiloo

 • lid: mevrouw E.W. de Jong / de heer P. Rood / de heer S.A.M van Beusekom
 • plaatsvervangend lid: mevrouw E.W. de Jong / de heer P. Rood / de heer S.A.M van Beusekom

Heiloo Lokaal

 • lid: de heer M. de Moel
 • plaatsvervangend lid: mevrouw M.P.C. Beemsterboer