Commissie Openbare Ruimte

De commissie bestaat uit raadsleden en niet-raadsleden. De commissieleden worden benoemd door de raad. Iedere fractie in de gemeenteraad heeft een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de raadscommissie. De agenda's en stukken vindt u in de online vergaderkalender.

bekijk de online vergaderkalender

Samenstelling van de commissie

Voorzitter: mevrouw C.W.M. Konijn (Heiloo-2000)

 • 1e plaatsvervangend voorzitter: de heer J. IJ. Doorgeest
 • 2e plaatsvervangend voorzitter: vacature

Commissieleden

Heiloo-2000

 • lid: de heer M.L. Engelsman
 • plaatsvervangend lid: de heer R.M.M. Hensen

VVD

 • lid: de heer A.M. Vroegop
 • plaatsvervangend lid: mevrouw B.M. Bruin

D66

 • lid: mevrouw P.E. Wittebol
 • plaatsvervangend lid: de heer T.J.N. Smit

CDA

 • lid: de heer M.T. Brouwer de Koning
 • plaatsvervangend lid:  de heer H. Hiemstra

PvdA

 • lid: de heer C.J. Rootjes
 • plaatsvervangend lid: de heer P.J. Croux

Gemeentebelangen Heiloo

 • lid: mevrouw E.W. de Jong
 • plaatsvervangend lid: de heer P. Rood

Heiloo Lokaal

 • lid: mevrouw M.P.C. Beemsterboer
 • plaatsvervangend lid: de heer M. de Moel