Documenten en instrumenten

Vergaderingen

Op de online vergaderkalender vindt u de agenda en de stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

bekijk de online vergaderkalender

Moties

Een motie is een formeel middel waarmee een raadslid een discussiepunt kan voorleggen aan de gemeenteraad. Als de meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze 'aanvaard'. Hieronder vindt u overzichten van de moties. Daarna staan de moties bij de vergadering waarin de motie is behandeld.

Amendementen

Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo'n wijzigingsvoorstel heet amendement. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd vastgesteld.

Register raadsbesluiten

In de registers raadsbesluiten vindt u overzichten per jaar van alle besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen.

Artikel 33 vragen

Artikel 33 vragen zijn schriftelijke vragen gesteld door raadsleden aan het college.