Inspreekrecht

Wilt u u stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u inspreken bij een raads- of commissievergadering. De raadsleden en commissieleden staan open voor uw mening en nemen uw mening mee bij de afwegingen die zij maken over onderwerpen die ze bespreken.

De inspreker krijgt meteen na de opening van de vergadering het woord en de spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per inspreker. Er is maximaal een half uur spreektijd beschikbaar. De tijd wordt bij meer dan 6 insprekers verdeeld over het aantal aanmeldingen.

Wij vragen u of u een kopie van de inspreektekst mee wilt nemen voor de griffie.

Raadsvergadering

Tijdens een raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen, die op de agenda staan. U kunt dus niet alle onderwerpen aanmelden; daarvoor kunt u terecht in een van de commissievergaderingen.

Commissievergadering

Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen, die op de agenda staan maar ook over vrije onderwerpen die niet op de agenda staan en die u onder de aandacht van de commissieleden wilt brengen. Deze onderwerpen moeten binnen de bevoegdheid van de commissie vallen. U kunt contact opnemen met de griffie als u wilt weten in welke commissie u uw onderwerp het beste kunt bespreken.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dan vragen wij u dit vooraf te melden.

  • U kunt dit melden bij een medewerker van de Griffie, telefoonnummer 072 535 67 92.
  • U kunt e-mail sturen naar griffie@heiloo.nl met vermelding van uw naam, de datum van de vergadering en het agendapunt.
  • Of u kunt zich tot kort voor het begin van de vergadering aanmelden bij de (commissie)griffier.