Jongerenraad Heiloo

De jongerenraad houdt zich actief bezig met het jeugdbeleid. De raad behartigt de belangen van de jongeren in Heiloo zo goed mogelijk.

Sport, veiligheid, vrije tijd en wonen zijn een paar voorbeelden waar de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies over kan geven. Samen de onderwerpen en oplossingen bedenken waarmee ons dorp nog leuker en beter wordt. 

De jongerenraad heeft 8 leden (mei 2021). En komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar.

Link met de gemeenteraad

Meningen en creatieve ideeën van jongeren in Heiloo mogen gehoord worden. De jongeren geven de jongerenraad helemaal zelf vorm. Een begeleider helpt bij het plannen van vergaderingen en is het contact voor de jongeren bij vragen. Een aantal raadsleden zorgt voor een directe link tussen de jongerenraad en de gemeenteraad. Deze groep raadsleden kan helpen met het overbrengen van ideeën naar de gemeenteraad.

Nieuwsgierig naar de Jongerenraad?

Jongeren tussen 14 en 24 jaar kunnen zich aanmelden. Zij hoeven geen politieke binding of ideeën te hebben. Belangstelling en willen meedenken en meepraten over maatschappelijk vraagstukken is wel belangrijk.

Op de website van de Jongerenraad vindt u meer informatie. De jongerenraad is bereikbaar via e-mailadres info@jongerenraad-heiloo.nl.