Vergoedingen en declaraties

Van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020

De burgemeester en de wethouders ontvangen een onkostenvergoeding en kunnen bepaalde kosten declareren. Hieronder het overzicht over 2019.

Burgemeester

Ambtstoelage

Iedere maand ontvangt de burgemeester een ambtstoelage, deze toelage krijgt iedere burgemeester in Nederland. In 2019 was deze toelage € 394,09 per maand. De hoogte van deze toelage is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toelage is bedoeld voor representatie, excursies, vakliteratuur, lidmaatschappen, contributies, bureaukosten, porti, zakelijke giften en ontvangsten.

Vergoeding burgemeester 2019

  • Ambtstoelage per maand € 394,09

Declaraties

De declaraties van de burgemeester worden geparafeerd door de loco-burgemeester en gecontroleerd door de salarisadministratie. Als een declaratie aanleiding geeft tot vragen vindt er overleg plaats. De rechtmatigheidsverklaring van de accountant ziet ook toe op de juistheid van de declaraties.

Dienstreizen

De burgemeester en de wethouders hebben geen dienstauto of leaseauto. De burgemeester ontvangt een vaste autokostenvergoeding van € 31,08 per maand. Hij declareert geen andere reis- en verblijfkosten.

Wethouders

Onkostenvergoeding

De wethouders van de gemeente Heiloo ontvangen, net als iedere wethouder in Nederland, elke maand een vaste onkostenvergoeding. Deze komt bovenop het salaris van de wethouder en wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vergoeding is, net als bij de burgemeester, bedoeld voor onder andere representatie, vakliteratuur, lidmaatschappen en contributies, zakelijke giften en ontvangsten. In 2019 is de onkostenvergoeding voor iedere wethouder van de gemeente Heiloo € 362,56.

Vergoeding wethouders 2019

  • Onkostenvergoeding per maand € 362,56

Vergoeding wethouders eerste helft 2019                                                     

  • E. Beens-Woudenberg: dienstreis € 670,32
  • M.R. Opdam: dienstreis € 1.195,36
  • A.N. Dellemijn: niets gedeclareerd