Vergoedingen en declaraties

Van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 

De burgemeester en de wethouders ontvangen een onkostenvergoeding en kunnen bepaalde kosten declareren. 

Burgemeester Hans Romeijn

Ambtstoelage

Iedere maand ontvangt de burgemeester een ambtstoelage, deze toelage krijgt iedere burgemeester in Nederland. In 2021 was deze toelage € 412,02 per maand. De hoogte van deze toelage is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toelage is bedoeld voor representatie, excursies, vakliteratuur, lidmaatschappen, contributies, bureaukosten, porti, zakelijke giften en ontvangsten. 

 • Ambtstoelage burgemeester 2021 per maand € 412,02

Declaraties

De declaraties van de burgemeester worden geparafeerd door de loco-burgemeester en gecontroleerd door de salarisadministratie. Als een declaratie aanleiding geeft tot vragen vindt er overleg plaats. De rechtmatigheidsverklaring van de accountant ziet ook toe op de juistheid van de declaraties. 

Dienstreizen

De burgemeester en de wethouders hebben geen dienstauto of leaseauto. Burgemeester Hans Romeijn en burgemeester Mascha ten Bruggencate ontvingen een vaste autokostenvergoeding van € 31,08 per maand. Zij declareerden geen andere reis- en verblijfkosten.

Wethouders

Onkostenvergoeding

De wethouders van de gemeente Heiloo ontvangen, net als iedere wethouder in Nederland, elke maand een vaste onkostenvergoeding. Deze komt bovenop het salaris van de wethouder en wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vergoeding is, net als bij de burgemeester, bedoeld voor onder andere representatie, vakliteratuur, lidmaatschappen en contributies, zakelijke giften en ontvangsten. In 2021 is de onkostenvergoeding voor iedere wethouder van de gemeente Heiloo € 379,06.

 • Onkostenvergoeding wethouders 2021 per maand € 379,06.

Incidentele vergoeding wethouders 2021 

 • E. Beens-Woudenberg: niets gedeclareerd
 • M.R. Opdam: niets gedeclareerd
 • A.N. Dellemijn: niets gedeclareerd
 • P. van Diepen: reiskosten € 643,67

Van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 

De burgemeester en de wethouders ontvangen een onkostenvergoeding en kunnen bepaalde kosten declareren. 

Burgemeester Hans Romeijn

Ambtstoelage

Iedere maand ontvangt de burgemeester een ambtstoelage, deze toelage krijgt iedere burgemeester in Nederland. In 2020 was deze toelage € 401,58 per maand. De hoogte van deze toelage is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toelage is bedoeld voor representatie, excursies, vakliteratuur, lidmaatschappen, contributies, bureaukosten, porti, zakelijke giften en ontvangsten. 

 • Ambtstoelage burgemeester 2020 per maand € 401,58

Declaraties

De declaraties van de burgemeester worden geparafeerd door de loco-burgemeester en gecontroleerd door de salarisadministratie. Als een declaratie aanleiding geeft tot vragen vindt er overleg plaats. De rechtmatigheidsverklaring van de accountant ziet ook toe op de juistheid van de declaraties. 

Dienstreizen

De burgemeester en de wethouders hebben geen dienstauto of leaseauto. De burgemeester ontvangt een vaste autokostenvergoeding van € 31,08 per maand. Hij declareert geen andere reis- en verblijfkosten.

Wethouders

Onkostenvergoeding

De wethouders van de gemeente Heiloo ontvangen, net als iedere wethouder in Nederland, elke maand een vaste onkostenvergoeding. Deze komt bovenop het salaris van de wethouder en wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vergoeding is, net als bij de burgemeester, bedoeld voor onder andere representatie, vakliteratuur, lidmaatschappen en contributies, zakelijke giften en ontvangsten. In 2020 is de onkostenvergoeding voor iedere wethouder van de gemeente Heiloo € 369,45.

 • Onkostenvergoeding wethouders 2020 per maand € 369,45.

Incidentele vergoeding wethouders 2020 

 • E. Beens-Woudenberg: dienstreis € 300,24
 • M.R. Opdam: niets gedeclareerd
 • A.N. Dellemijn: niets gedeclareerd