Kiesrecht, wie mag stemmen

U ontvangt van de gemeente een stempas als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024.
  • Op 23 april 2024 staat ingeschreven in de gemeente.
  • De Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een ander Europees land heeft en tijdig (uiterlijk 23 april 2024) uw kiesrecht heeft laten registeren.
  • Niet uitgesloten bent van kiesrecht.

Stemwijzer