Groeneweg, Hoogeweg en Krommelaan

De werkzaamheden aan de Hoogeweg, Groeneweg en Krommelaan starten duren nog enkele maanden.

Het wegdek van deze straten en het riool zijn aan vervanging toe. Een kans om ook de weginrichting aan te passen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

De Hoogeweg is een belangrijke fietsroute voor scholieren van en naar Castricum. Voor een goede en veilige schoolroute richten wij de Hoogeweg tot en met het kruispunt met de Groeneweg en de Groeneweg daarom in als fietsstraat.

De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Hierbij wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten, greppels en afgevoerd.

Planning en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de wegen in delen af voor verkeer. Borden geven de omleidingsroutes voor fiets- en autoverkeer aan. Voor de bereikbaarheid van hulpdiensten treffen wij aanvullende maatregelen.

 • Hoogeweg afgesloten: maandag 3 december tot half mei 2019.
  • Afsluiting voor alle doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer blijft op de Hoogeweg mogelijk.
 • Deel Hoogeweg - Groeneweg afgesloten: van 30 april tot en met 2 mei. 
  • Het gaat om het deel van de Zevenhuizerlaan tot aan de Groeneweg. En het deel vanaf de Groeneweg tot aan de Vennewatersweg.

Wij passen deze planning aan als de werkzaamheden uitlopen door slecht weer.

Wat gaan wij doen?

Aannemer Dura Vermeer voert de volgende werkzaamheden uit.

 • Aanbrengen rood asfalt bij de fietsstraat (deel Hoogeweg en Groeneweg).
 • Aanbrengen klinkerverharding bij de woonstraatinrichting (deel Hoogeweg en Krommelaan).
 • Aanbrengen plateau bij aansluiting Hoogeweg – Zevenhuizerlaan.
 • Aanbrengen verkeersdrempels (fietsstraat).
 • Aanleggen voetpad.
 • Aanleggen gescheiden rioolsysteem.

Wat betekent dit voor u?

Werkzaamheden van deze omvang brengen altijd overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip. Direct aanwonenden en bedrijven worden persoonlijk geïnformeerd door onze aannemer.

Naar het overzicht