Pastoor van Muijenweg

Wegafsluiting op 11 en 12 december

Op 11 en 12 december is de Pastoor van Muijenweg afgesloten vanaf de afslag Mariënstein tot aan de Ewisweg vanwege werkzaamheden. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Met borden geven wij de werkzaamheden en omleidingsroutes aan.

Bereikbaarheid

  • Winkelcentrum ‘t Hoekstuk blijft altijd bereikbaar vanaf de Zeeweg.
  • Woonwijk Mariënstein is bereikbaar via de omleidingsroute vanaf de Zeeweg over Oudburgerlaan en De Kandelaar.

Verkeerssituatie Pastoor van Muijenweg veiliger

De verkeersveiligheid op de Pastoor van Muijenweg bij basisschool de Duif (tussen Ewisweg en Mariënstein) wordt verbeterd. Omdat het asfalt op dit deel van de Pastoor van Muijenweg aan onderhoud toe is, is dit een goed moment om de verkeerssituatie aan te passen.

Door gebrek aan parkeerruimte en problemen met halen en brengen via de krappe toegangsweg Mariënstein, is een nieuwe inrichting in overleg met basisschool De Duif uitgewerkt. Er is gekozen voor de aanleg van een schoolzone met extra parkeergelegenheid. Ook komt er een nieuw toegangspad voor voetgangers en fietsers naar de school.

Wat gaan we doen

De volgende werkzaamheden komen hieruit voort en voeren wij uit:

  • Het asfalt wordt vernieuwd.
  • Op het wegdek wordt twee keer de tekst ‘schoolzone’ aangebracht. Dit om overige verkeersdeelnemers te waarschuwen dat zij een schoolomgeving naderen.
  • De hele rijbaan wordt versmald. Er komen aan de kant van de school 16 parkeervakken op de weg met twee wegversmallingen. De Pastoor van Muijenweg is een 30 km-zone. De nieuwe inrichting sluit hier beter op aan. De smallere rijbaan maakt dat automobilisten eerder het gewenste gedrag vertonen, namelijk: langzamer rijden.
  • Er komt een nieuw toegangspad voor voetgangers en fietsers door het gras naar basisschool De Duif. Door fietsers en voetgangers niet meer over Mariënstein te laten gaan wordt de verkeerssituatie voor hen veiliger.

Meer informatie

Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan:

Naar het overzicht