Spoorweg - onderdoorgang Vennewatersweg

Samen met ProRail en de aannemer Mobilis-Hegeman wordt de spoortunnel gebouwd. Hiervoor is 13 maanden nodig.

In juni is al gestart met het verleggen van kabels en leidingen: van 27 augustus tot begin oktober is hierdoor de Groeneweg afgesloten tussen het spoor en de Hoogeweg.

Planning

  • Maart 2018: gunning aannemer Mobilis-Hegeman
  • Juni - eind 2018: voorbereidende werkzaamheden en verleggen kabels en leidingen
  • Februari 2019 - maart 2020: bouw spoortunnel en afsluiting Vennewatersweg tussen Hoogeweg en Westerweg
  • April 2020: tunnel in gebruik.

Hebt u nog vragen? Lees ook de vragen en antwoorden over de spoorwegonderdoorgang.
Is uw vraag niet beantwoord, stuurt u dan een mail naar spoorwegonderdoorgang@heiloo.nl

Meer informatie over het project
Naar het overzicht