Werkzaamheden Noordwest

De straten Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg krijgen vanwege grondwateroverlast een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Daarbij wordt vuil water apart naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd. Ook komt er een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer.

Planning werkzaamheden

2019

  • Maart of april : inzaaien gras in bermen
  • februari : buitenwerking stellen oud riool door het te vullen met cement
  • januari : bestrating kruising Trompenburg met Van Vladerackenlaan

2018

  • 8 oktober - 21 december: fase 6 Arklaan inclusief planten bomen De Driestal

Tijdens de werkzaamheden zijn de straten afgesloten voor al het verkeer. De aannemer plaatst voor de start van iedere fase tijdig aankondigingsborden over de afsluitingen. Bewoners zijn per brief geïnformeerd.

Meer informatie over dit project

Naar het overzicht