Kerkelaan en Belieslaan t/m juni 2022

Hoofdaannemer Wijcker Infra en onderaannemer Sturm BV beginnen op 18 oktober met de werkzaamheden. Zij verwachten in juni 2022 klaar te zijn. Per wegdeel voeren zij de werkzaamheden uit.

Tijdens de werkzaamheden zijn de Kerkelaan en een deel van de Belieslaan in delen afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De aannemers plaatsen aankondigingsborden over de afsluitingen. Bewoners ontvangen een brief mer informatie per fase. 

Planning van de werkzaamheden

kaart met fasering van de werkzaamheden

18 oktober tot half december 2021

  • Kerkelaan vanaf de Kennemerstraatweg t/m kruispunt Willibrordusweg 18 oktober tot half december (fase 1 + 2)
    Toegang en fietspad Zanderslootweg tot aan Rector Frederiklaan is ook afgesloten. Gelijk met de werkzaamheden aan de Kerkelaan vervangen wij het asfalt van het fietspad Zanderslootweg door betonplaten.

2022

Definitieve data van de planning voor 2022 volgen nog.

  • Kerkelaan vanaf kruispunt Willibrordusweg t/m kruispunt Torenlaan (fase 3). 
  • Kerkelaan vanaf kruispunt Torenlaan t/m kruispunt Spoorlaan (fase 4).
  • Belieslaan vanaf kruispunt Westerweg t/m kruispunt Jan Boltenhof (fase 5).
  • Belieslaan vanaf kruispunt Jan Boltenhof t/m kruispunt De Dors (fase 6).
  • Spoorwergovergang en kruispunten met de Westerweg (fase 7)
    Toegang tot de Westerweg (bos) is ook voor voetgangers en fietsers afgesloten. 

Omleidingsroute

kaart met omleidingsroute werkzaamheden Kerkelaan - Belieslaan

Voor het hele werk geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding via de Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Het Malevoort naar de rotonde Zeeweg en andersom. Afhankelijk van de fase kan er van en naar de Belieslaan - Kerkelaan gereden worden vanaf de Zeeweg via De Omloop en Ringweg - De Dors.

Tijdens de werkzaamheden leiden wij het bestemmingsverkeer op de Kerkelaan - Belieslaan per fase om. Voor de bevoorrading van ’t Loo zijn voor vrachtverkeer afspraken gemaakt met de aannemers.

Ook via de BouwApp is het project te volgen. Download de gratis app op uw iOS- of Android-telefoon via de App Store of Google Play Store. De projectnaam in de BouwApp is: Kerkelaan en Belieslaan. Klik op volgen en kies dan voor geïnteresseerde. U kunt meldingen inschakelen als u een seintje wilt ontvangen als nieuwe berichten worden geplaatst.

Overlast zo veel mogelijk beperken

Werkzaamheden van deze omvang brengen altijd overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de definitieve ontwerpen, vindt u op de projectpagina Kerkelaan.

Hebt u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het Buurt AanSpreekpunt (BAS) via info@wijckerinfra.nl of telefoonnummer 0251 225 133.

Of neem contact op met de toezichthouder van de gemeente de heer Frank Schönig via frankschonig@debuch.nl of telefoonnummer 088 909 75 34.

Naar het overzicht