Oosterzijweg tussen Maria's Hof en Ambachtsweg

Op 4 maart starten de werkzaamheden op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 96 t/m 110 bij de kruising Warmoezierslaan en Maria’s Hof. De aannemer voert de werkzaamheden in 4 fases uit. Voor elke fase is een ander deel van de weg afgesloten voor verkeer.

Aannemer G.P Groot voert de werkzaamheden uit. De aannemer plaatst borden over de afsluitingen. Bewoners ontvangen een brief met meer informatie per fase. De aannemer verwacht eind juli klaar te zijn. 

Wegafsluiting per fase

Per fase zijn de volgende wegdelen afgesloten (zie ook kaartje onderaan de pagina): 

  • 4 maart t/m 12 april: t.h.v. huisnummer 96 t/m 110, het kruispunt Warmoezierslaan inclusief de fietsdoorsteek naar de Boog en de kruising met Maria’s Hof (fase 1).
  • 12 april t/m 26 april: Oosterzijweg t.h.v. huisnummers 96 t/m 68 (fase 2).
  • 29 april t/m 22 mei: Oosterzijweg t.h.v. huisnummers 66 t/m 60, nabij de fietsdoorsteek De Boog (fase 3).
  • 23 mei t/m 14 juni: Oosterzijweg t.h.v. huisnummers 60 t/m 48 (fase 4).

Uitloop van de werkzaamheden is mogelijk tot de bouwvak (eind juli).

Omleidingsroutes

Voor fietsverkeer

De omleiding loopt via: Ambachtsweg, Nijverheidsweg en Ypesteinerlaan. 

Voor autoverkeer

In fase 1 geldt een omleiding via: Ambachtsweg, Nijverheidsweg en Maria’s Hof. 

In fase 2, 3 en 4 geldt een omleiding via: Ambachtsweg, Nijverheidsweg en Warmoezierslaan. 

Overlast zoveel mogelijk beperken

Werkzaamheden van deze omvang brengen altijd overlast met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw medewerking en begrip.

Meer informatie

Meer informatie over het project, de fases van de werkzaamheden en het ontwerp, vindt u op Oosterzijweg herinrichting deel Maria’s Hof en Ambachtsweg.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Job Boeree, uitvoerder van G.P. Groot, via infra@gpgroot.nl of 088 472 07 00.

Of neem contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer Ron Zonneveld via ronzonneveld@debuch.nl of 088 909 75 46.