Woningbouw locatie Baza in Zuiderloo

Op de voormalige BaZa-locatie bouwt Timpaan 21 woningen: 9 eengezinswoningen en 12 smartwoningen. Om de verkeersveiligheid voor iedereen te garanderen, zijn er extra verkeersmaatregelen voor het (zware) bouwverkeer.

Deze woningen zijn onderdeel van de nieuwe woonwijk Zuiderloo. Deze locatie Baza is het gebied tussen de Westerweg en de spoorlijn, direct ten noorden van de Vennewatersweg.

Verkeersmaatregelen bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt via een tijdelijke aansluiting aan de Vennewatersweg naar het bouwterrein. Voor de verkeersveiligheid is de maximale snelheid op een deel van de Vennewatersweg  tijdelijk verlaagd naar 30 km/h. Ook is er een tijdelijke keerlus voor bouwverkeer gemaakt bij de Vennewatersweg - Het Malevoort. Dit zorgt voor beter overzicht van het fietspad op de Vennewatersweg. Op het fietspad zijn zigzag hekken geplaatst ter bescherming van de fietser. 

Geen bouwverkeer op Ringelwikke

Tijdens de bouw van de woningen wordt de Ringelwikke niet gebruikt door bouwverkeer. Bij calamiteiten kan het bouwverkeer het terrein wel via deze kant verlaten. Na de bouw wordt de Ringelwikke de ontsluitingsweg voor de nieuwe bewoners van de locatie Baza. De tijdelijke aansluiting op de Vennewatersweg wordt dan voet- en fietspad. 

Opheffen maatregelen in 2023

In april 2022 is gestart met de bouw van de woningen. Daardoor is er (zwaar) bouwverkeer in de omgeving. Dit vraagt extra verkeersmaatregelen voor de veiligheid van iedereen. De verwachting is dat begin 2023 het laatste zwaar bouwverkeer. Dan kunnen we de verkeersmaatregelen opheffen. 

Overlast zo veel mogelijk beperken

Helaas kunnen de bouwwerkzaamheden zorgen voor overlast. Wij doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen om uw medewerking en begrip.