Zevenhuizen en Westerweg 15 aug t/m 23 dec

Een deel van het Zevenhuizen en een deel van de Westerweg krijgen een nieuwe inrichting. Dit voeren wij in 5 fasen uit. Aannemer Van Gelder startte op 30 mei met de werkzaamheden. De werkzaamheden op het eerste deel van het Zevenhuizen zijn klaar (fase 1 en 2). De aannemer verwacht in december 2022 klaar te zijn.

Per wegdeel voeren zij de werkzaamheden uit. Tijdens de werkzaamheden is per fase een deel van Het Zevenhuizen en vervolgens een deel van de Westerweg afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De aannemer plaatst aankondigingsborden over de afsluitingen. Bewoners ontvangen een brief met meer informatie per fase.

Werkzaamheden fase 3: 15 aug t/m 5 oktober

Vanaf 15 augustus is de aannemer aan het werk bij de kruising Zevenhuizen en de Westerweg. Vanaf de Kistemaker op het Zevenhuizen tot aan de Kwekerij op de Westerweg is de weg afgesloten t/m 5 oktober. De aannemer start met het opbreken van het asfalt. 

Per fase zijn de volgende wegdelen afgesloten: 

  • Westerweg net voor kruispunt met Het Zevenhuizen tot aan kruispunt met De Kwekerij: 15 augustus t/m 5 oktober (fase 3).
  • Westerweg vanaf kruispunt met De Kwekerij tot en met kruispunt Slootenslaan: 5 oktober t/m 10 november (fase 4). 
  • Westerweg vanaf kruispunt met Slootenslaan tot aan kruispunt met Vennewatersweg: 10 november t/m 23 december (fase 5).

Omleidingsroute fase 3 t/m 5

  • Tijdens fase 3 geldt voor het doorgaande autoverkeer een omleiding via de Vennewatersweg, Het Malevoort, Het Zevenhuizen, Ewisweg, Pastoor van Muijenweg naar de Westerweg en andersom. 
  • Voor fase 4 en 5 kan het autoverkeer afhankelijk van de bestemming van en naar de Westerweg rijden vanaf de spoorwegovergang bij de Zevenhuizerlaan, Het Zevenhuizen en de Vennewatersweg. 

Omleidingen voor fietsers staan met borden ter plekke aangegeven.

Tijdens de werkzaamheden wordt bestemmingsverkeer op Het Zevenhuizen en de Westerweg per fase omgeleid. 

Volg werkzaamheden via app

Ook via een app van aannemer Van Gelder kunt u de werkzaamheden volgen; Van Gelder ‘werk in uitvoering’ app. Download de gratis app op uw iOS- of Android-telefoon via de App Store of Google Play Store. Klik in de app op projecten en kies of zoek op de projectnaam: Het Zevenhuizen Westerweg. U kunt meldingen inschakelen als u een seintje wilt ontvangen op het moment er nieuwe berichten worden geplaatst.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de definitieve ontwerpen, vindt u op de projectpagina herinrichting Westerweg en Het Zevenhuizen

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Van Gelder, de heer Frans Veldt: 06 2851 8519 of via de app.

Of neem contact op met de toezichthouder van de gemeente de heer Frank Schönig: frankschonig@debuch.nl of 088 909 75 34.

 

Dit project is mede mogelijk door subsidie van provincie Noord-Holland.