Home

Nieuws

NL-Alert controlebericht op 1 december

Maandag 1 december rond 12.00 uur verstuurt de overheid een NL-Alert controlebericht in heel Nederland. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Wanneer u het bericht ontvangt, weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is. Lees meer

afbeelding: spaarpot

Extra bijdrage voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 2014

Bent u inwoner van Heiloo en 65 jaar of ouder of hebt u een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 324,- per persoon. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Ebola-uitbraak West-Afrika (Liberia, Guinee, Sierra Leone)

De ziekteverschijnselen bij een ebolabesmetting zijn: hoge koorts, hoofdpijn, spierpijnen, braken, diarree en bloedingen in het lichaam. Het ebolavirus wordt niet via de lucht verspreid zoals bij griep. Besmetting kan alleen door direct lichamelijk contact met patiënten. Meer informatie over Ebola op de website van het RIVM.

Grip op uw persoonsgegevens

In de Basis Registratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners, zoals adres, nationaliteit, ouders enzovoort. Het is belangrijk dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Lees verder

Digitaal afspraak maken voor minimaregelingen nu ook mogelijk

Met ingang van dinsdag 23 september kunt u een afspraak maken voor informatie over of aanvragen van minimaregelingen. Het is ook mogelijk om digitaal een afspraak te maken voor burgerzaken, bouwen en wonen en het ophalen van grof huisvuil. 

12345

Veranderingen AWBZ/Wmo, jeugdhulp en Participatiewet

Er staan in Nederland veranderingen voor de deur in de ondersteuning op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van de Rijksoverheid. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar. Dat vraagt om verandering. Lees verder

Informatiebijeenkomst 1 december

Om inwoners van Heiloo te informeren over de gevolgen organiseren wij een informatiebijeenkomst op maandag 1 december van 16.00-18.00 uur in ontmoetingscentrum De Strandwal. Deskundigen beantwoorden tijdens de bijeenkomst uw vragen. Lees verder

afbeelding logo regionale campagne

volg de gemeente Heiloo op twitter

Contact

meer informatie over openingstijden

Gemeentehuis

Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo

Afvalbrengplaats
Beheer Openbare Ruimte

Rosendaal 2, Heiloo

Brandweer Heiloo

Rosendaal 2A, Heiloo

Banner