Home

Nieuws

Feestdagen, openingstijden en afval

De afvalinzameling rondom de feestdagen is aangepast. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen aangegeven. De afvalkalender ontvangt u volgende week (22 of 23 december) bij de Uitkijkpost. Lees verder

Recyclemanager: nieuwe gratis app voor afval

Alle informatie over de inzameling van afval in Heiloo is nu samengebracht in één overzichtelijke app: de Recyclemanager. De vraag of u vandaag de groene of grijze rolemmer moet buiten zetten, is daarmee zo beantwoord. Lees meer

afbeelding: spaarpot

Extra bijdrage voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 2014

Bent u inwoner van Heiloo en 65 jaar of ouder of hebt u een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 324,- per persoon. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Grip op uw persoonsgegevens

In de Basis Registratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners, zoals adres, nationaliteit, ouders enzovoort. Het is belangrijk dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Lees verder

Digitaal afspraak maken voor minimaregelingen nu ook mogelijk

Met ingang van dinsdag 23 september kunt u een afspraak maken voor informatie over of aanvragen van minimaregelingen. Het is ook mogelijk om digitaal een afspraak te maken voor burgerzaken, bouwen en wonen en het ophalen van grof huisvuil. 

12345

Veranderingen AWBZ/Wmo, jeugdhulp en Participatiewet

Er staan in Nederland veranderingen voor de deur in de ondersteuning op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden overgeheveld van de Rijksoverheid. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar. Dat vraagt om verandering. Lees verder

afbeelding logo regionale campagne

Vanaf 1 januari kunt u het sociaal team bereiken via telefoonnummer 072 535 66 66 of via info@heiloo.nl

volg de gemeente Heiloo op twitter

Contact

meer informatie over openingstijden

Gemeentehuis

Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo

Afvalbrengplaats
Beheer Openbare Ruimte

Rosendaal 2, Heiloo

Brandweer Heiloo

Rosendaal 2A, Heiloo

Banner