Home

Nieuws

Verkiezingen op 18 maart

Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Iedereen die op 18 maart 2015 18 jaar en ouder is, op 2 februari staat ingeschreven als inwoner in Heiloo en de Nederlandse nationaliteit bezit, mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Lees verder

'

Kinderen kiezen nieuwe speeltoestellen Jan Boltenhof

De speeltoestellen op de speelplek Jan Boltenhof zijn aan vervanging toe. 62 kinderen in de buurt hebben gekozen uit 3 voorstellen. Lees meer

Recyclemanager: nieuwe gratis app voor afval

Alle informatie over de inzameling van afval in Heiloo is nu samengebracht in één overzichtelijke app: de Recyclemanager. De vraag of u vandaag de groene of grijze rolemmer moet buiten zetten, is daarmee zo beantwoord. Lees verder

Grip op uw persoonsgegevens

In de Basis Registratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle inwoners, zoals adres, nationaliteit, ouders enzovoort. Het is belangrijk dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Lees verder

Agenda's vergaderingen met stukken digitaal

Informatie over vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies en alle stukken voor de vergadering vindt u op de digitale vergaderkalender onder raadsinformatie

12345

Veranderingen AWBZ/Wmo, jeugdhulp en Participatiewet

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden overgeheveld gekregen van de Rijksoverheid. Tegelijkertijd komt er minder geld beschikbaar. Dat vraagt om verandering. Lees meer over de veranderende zorg

open website www.datisheelnormaal.nl (externe link)

Sociaal team vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari kunt u het sociaal team bereiken via telefoonnummer 072 535 66 66 of via info@heiloo.nl

Crisis huiselijk geweld of jongeren

Buiten kantoortijden kunt u bellen met telefoonnummer 0800 2000

volg de gemeente Heiloo op twitter

Contact

meer informatie over openingstijden

Gemeentehuis

Raadhuisplein 1
Postbus 1, 1850 AA Heiloo

Afvalbrengplaats
Beheer Openbare Ruimte

Rosendaal 2, Heiloo

Brandweer Heiloo

Rosendaal 2A, Heiloo

Banner