Overlijden

  • Een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven.
  • In de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
  • Meestal doet de begrafenisondernemer dit, maar u mag dit ook zelf doen.
  • U krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap.
  • U betaalt kosten voor een kopie van de overlijdensakte.
afspraak maken

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. U (of de uitvaartondernemer) neemt het volgende mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • verklaring van overlijden
  • of een A-verklaring van overlijden (de verklaring van overlijden)
  • en een B-verklaring van overlijden (de doodsoorzaakverklaring)

Zowel de A- als de B-verklaring wordt door een arts afgegeven. Na aangifte ontvangt u een akte van overlijden en een verlof tot begraven of cremeren.

Aangifte formulier overlijden (pdf, 18 KB) A-verklaring van overlijden (pdf, 6 KB)

Kosten overlijdensakte

soort kosten leges 2020
Kopie overlijdensakte € 12,90

Als iemand in het buitenland is overleden, moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden in de woongemeente van de overledene. U moet dan een officieel afschrift van de overlijdensakte meenemen. Deze akte krijgt u van de lokale autoriteiten in het land van overlijden.

overlijden in het buitenland

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden, begraven of cremeren. Als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Dit kan de uitvaartondernemer voor u regelen.