Asbest

Asbest is veel gebruikt als bouwmateriaal, maar ook bijvoorbeeld voor plantenbakken. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. U moet u strenge regels volgen als u asbest wilt verwijderen.

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij.

Bij verbouwen en slopen

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voor informatie en antwoord op vragen over asbest kunt u terecht op de website van het kenniscentrum van Rijkswaterstaat.