Onderzoek inwoners over afval scheiden

Inwoners vinden afval scheiden belangrijk

In 2018 is een enquête gehouden onder inwoners van Heiloo over de afvalinzameling.

 • 91% van de ondervraagde inwoners van Heiloo vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk.
 • Maar de meningen verschillen wat de beste methode daarvoor is.

Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral:

 • glas (86% van de deelnemers),
 • papier (85%),
 • tuinafval (85%),
 • Keukenafval (60%) en
 • textiel (67%) wordt door minder deelnemers gescheiden.

Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders:

 • 49% scheidt geen keukenafval vanwege het ontbreken van een brengvoorziening.
 • PBD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor 69% apart gehouden. Wie dat niet doet, geeft vooral ruimtegebrek of de extra moeite als reden.
 • Glas (82%)
 • Papier en karton (81%).
 • Elektrische apparaten (74%) worden wel vaak apart gehouden.

Wat helpt?

De deelnemers aan de enquête zien het liefst verzamelcontainers in de buurt om hun afval beter te scheiden. Dat geldt het sterkst bij degenen die al gewend zijn hun restafval weg te brengen. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 44% bereid een extra container voor PBD thuis te krijgen.

Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde

Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kg restafval per inwoner per jaar overblijft. In 2019 hebben inwoners van Heiloo gemiddeld nog 214 kg restafval per jaar.

Aansluiten

De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Flatbewoners geven veel vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis.

Bewonersonderzoek over afval scheiden 2018 (pdf, 834 KB)