Tarieven voor afvalinzameling

De afvalstoffenheffing voor 2022 is vastgesteld. Vanaf 2022 betaalt u extra kosten voor tweede restafvalcontainer en een derde gft-container (een 4e gft-container is niet meer toegestaan). Ook betaalt u voor de vervanging van containers en het omwisselen van een ander formaat gft-container. 

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten verder op.

Inzicht in uw kosten voor afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

U betaalt een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Dit vaste deel betaalt u vooraf.

U betaalt daarnaast per keer dat u de container voor restafval (grijze bak) aan de weg zet. Of per keer dat u een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. U krijgt dus een lager variabel deel als u uw afval goed scheidt. Deze variabele kosten betaalt u achteraf. Dus de variabele kosten van dit jaar staan op uw aanslag van februari volgend jaar. Deze manier van berekenen verandert niets aan de totale kosten van inzameling per jaar.

Tarieven 2024

soort kosten 2024
Vast tarief eenpersoons huishouden € 191,00
Vast tarief twee- of meerpersoons huishouden € 300,00
+ per leging 140 liter container € 3,61
+ per leging 240 liter container € 6,19
+ per inworp 30 liter in ondergrondse container € 0,52
+ per inworp 60 liter in ondergrondse container € 1,04
2e rolcontainer voor gft-afval gratis
3e rolcontainer voor gft-afval € 150,00
2e rolcontainer voor restafval € 300,00
grofvuil of takken laten ophalen (max. 2 m3) per keer € 15,20
omwisselen ander formaat gft-container € 36,90
vervangende container bij vermissing € 42,20
vervangen container vanwege onzorgvuldig handelen € 42,20
afvalpas bij vermissing € 10,70

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Grondstoffenplan 2020-2025

In 2019 is het grondstoffenplan 2020-2025 (pdf, 3 MB) goedgekeurd door de gemeenteraad. De belangrijkste boodschap in dit plan: afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Dit is nu 200 kilo per inwoner. Alle stappen die we vanaf nu nemen om de doelen te halen, zijn hierop gebaseerd.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar telefoonnummer 072 535 66 66.