Tarieven voor afvalinzameling

De afvalinzameling in 2021 is anders dan de jaren hiervoor. Ook de doorberekening van de kosten van de inzameling is per 1 januari 2021 veranderd. 

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten verder op.

Inzicht in uw kosten voor afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

Afvalstoffenheffing 2021: vast en variabel deel

Vanaf 1 januari is de afvalstoffenheffing anders opgebouwd. U betaalt een lager vast bedrag. En u betaalt daarnaast per keer dat u de container voor restafval (grijze bak) aan de weg zet. U krijgt dus een lagere rekening als u uw afval goed scheidt. Deze nieuwe manier van berekenen verandert niets aan de totale kosten van inzameling.

Blijven we het afval inzamelen zoals we dat nu doen, dan stijgt de gemeentelijke afvalstoffenheffing evengoed. U hebt uw kosten straks meer zelf in de hand.

  • Basistarief : € 179,35 voor 1-persoonshuishouden en  € 283,90 voor meerpersoonshuishouden.
  • Legen per keer: 140 l container € 3,50 en 240 l container € 6,00.
  • Per inworp ondergrondse restafvalcontainer met pasje: € 1,00.
  • Per inworp zak 60 liter € 1,00  
  • Per inworp zak 30 liter € 0,50

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. Zelfs nu gerecyclede grondstoffen minder geld opleveren. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Ingeleverde grondstoffen leveren minder op

Daarnaast brengen ingeleverde grondstoffen zoals papier, textiel en glas minder geld op. Het (laten) recyclen van hout en GFT wordt duurder. De reden hiervan is dat de internationale markt voor het recyclen van grondstoffen aan het veranderen is. 

Grondstoffenplan 2020-2025

In 2019 is het grondstoffenplan 2020-2025 (pdf, 3.40 MB) goedgekeurd door de gemeenteraad. De belangrijkste boodschap in dit plan: afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Dit is nu 200 kilo per inwoner. Alle stappen die we vanaf nu nemen om de doelen te halen, zijn hierop gebaseerd.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar telefoonnummer 072 535 66 66.