Kosten (Leges)

De kosten van begraven en cremeren zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. Voor de grafrechten en het algemeen onderhoud van de graven is een bijdrage verschuldigd. Dit wordt bij uitgifte van het graf afgekocht voor een bepaalde periode (grafrechten). U kunt dit na afloop van de grafrecht periode verlengen. 

Begraven en bijzetten van asbussen en urnen van een overledene

soort kosten tarief 2024
van een persoon van 12 jaar en ouder € 790,00
van een persoon van 1 tot 12 jaar € 395,00
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen € 197,00
in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar € 1.356,00
Toeslag begraven op buitengewone uren (toeslag niet op gebruiksrecht). Onder buitengewone uren wordt verstaan: maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur tot een uur voor zonsondergang zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 100%
Bijzetten van asbus in graf, nis of plaats € 197,00
Voor verstrooien van as € 197,00

Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van overledenen in particulier graf

soort kosten tarief 2024
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.808,00
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.713,00
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.391,00
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 50 jaar * € 6.782,00
voor 1 persoon in een natuurgraf voor 100 jaar * € 11.305,00
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Uitsluitend recht tot begraven en begraven houden van asbussen

soorten kosten tarief 2024
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 5 jaar ** € 565,00
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 10 jaar ** € 1.017,00
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 15 jaar ** € 1.526,00
voor 2 asbussen in een urnengraf voor 20 jaar ** € 2.034,00
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 50 jaar * € 3.391,00
voor 1 asbus in een urnen-natuurgraf voor 100 jaar * € 5.652,00

Uitsluitend recht op urnenplaats en particuliere gedenkplaats

soorten kosten tarief 2024
voor 2 asbussen voor 5 jaar € 565,00
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 1.017,00
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.526,00
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 2.034,00

Gebruiksrecht voor nis in urnenmuur of columbarium

soort kosten leges 2024
voor 2 asbussen voor 5 jaar ** € 565,00
voor 2 asbussen voor 10 jaar ** € 1.017,00
voor 2 asbussen voor 15 jaar ** € 1.526,00
voor 2 asbussen voor 20 jaar ** € 2.034,00

Verlengen van uitsluitend recht op particulier graf

soort kosten tarief 2024
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 5 jaar € 904,00
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 10 jaar € 1.808,00
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 15 jaar € 2.713,00
voor 2 personen van 12 jaar en ouder voor 20 jaar € 3.391,00
reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar (1 persoon) 50%
reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen (1 persoon) 75%

Verlengen van grafrechten op urnengraven en urnenplaatsen

soort kosten tarief 2024
voor 5 jaar € 565,00
voor 10 jaar € 1.017,00
voor 15 jaar € 1.526,00
voor 20 jaar € 2.034,00

Herdenkingsplaatjes op algemene herdenkingsmonumenten

soort kosten tarief 2024
Voor een herdenkingsplaatje op een algemeen herdenkingsmonument of een inscriptie voor 10 jaar € 168,00
Verlenging periode met 10 jaar € 84,00
Voor het aanvullen van het bestaande herdenkingsplaatje met een extra naam € 27,00

Opgraven en herbegraven

soort kosten tarief 2024
Op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf * € 1.696,00
Op verzoek verwijderen van asbussen of urnen € 113,00

Overige diensten

soort kosten tarief 2024
Beschikbaar stellen en plaatsen van een boomschijf op een natuurgraf * € 168,00
Plaatsingsprocedure herdenkingsboom (exclusief boom en plantkosten) * € 168,00
Lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer € 451,00
Gebruik aula voor maximaal 1 uur € 225,00
Gebruik aula per half uur extra € 113,00

Lopende onderhoudsrechten voortkomend uit eerdere verordeningen

Kosten 2024: onderhoud per jaar bedraagt € 90,00 ***

Afkoop van resterende jaren: Contante waarde van de op het tijdstip van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna te noemen factor. 1 jaar factor 1; 2 jaar factor 2; 3 jaar factor 2; 4 jaar factor 2; 5 jaar factor 3; zes jaar factor 4; 7 jaar factor 5; 8 jaar factor 5; 9 jaar factor 5; 10 jaar factor 6; 11 jaar factor 7; 12 jaar factor 8; 13 jaar factor 8; 14 jaar factor 8; 15 jaar factor 9; 16 jaar factor 10; 17 jaar factor 11; 18 jaar factor 11; 19 jaar factor 11, 20 jaar factor 12.***