Buurthinder en overlast

  • Burenruzies of conflicten in de straat komen overal voor. Buren weten vaak niet eens dat zij elkaar storen.
  • De overlast gaat door als u niet in gesprek gaat met uw buren of de buurt. 
  • Buurtbemiddeling kan u helpen in de volgende situaties:
    • Bij het in gesprek gaan met uw buren.
    • Bij een conflict in uw eigen straat.
    • Bij conflicten zoals geluidsoverlast, pesterijen en overlast van huisdieren.
  • De bemiddeling werkt het beste als de problemen niet al te ernstig zijn.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaars zijn (getrainde) vrijwilligers, die ingeschakeld worden om conflicten naar tevredenheid op te lossen. Ze zijn neutraal en wonen niet in de wijk waar zij als bemiddelaar optreden. U leest via De Bemiddelingskamer meer over buurtbemiddeling. In onderstaande video (eigendom van de Bemiddelingskamer) wordt ook uitgelegd waar buurtbemiddeling u bij kan helpen.

Buurtbemiddeling is gratis

Bemiddeling of advies is geheel gratis voor inwoners van onze gemeente. Buurtbemiddeling wordt betaald door de gemeenten en Kennemer Wonen.

buurtbemiddeling aanvragen

Soms helpt een goed gesprek met uw buren en zelfs buurtbemiddeling niet. Of u voelt zich niet veilig bij het aanspreken van de overlastgevers. U meldt de overlast dan bij de volgende instanties:

U hebt er alles aan gedaan om er samen uit te komen zonder resultaat. U kunt dan naar de rechter stappen. Een beetje hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Of hinder onrechtmatig is, hangt af van de ernst en duur van de overlast. U start via de rechter een procedure om de overlast te stoppen. Het is wel belangrijk dat u voldoende bewijs hebt van de overlast.