Geboorte

Geboorte aangeven

  • het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven
  • u geeft de geboorte aan in de gemeente waar uw kind is geboren
  • u doet aangifte bij de Publieksbalie
  • voor het aangeven van een geboorte maakt u een afspraak.
  • u moet de aangifte doen binnen 3 werkdagen na de geboorte. Als de geboorte in het weekend of op een feestdag is, heeft u aansluitend 2 werkdagen om aangifte te doen
  • als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit doen
  • de aangifte en een afschrift van de geboorteakte zijn gratis.
afspraak maken