Groenadoptie

U kunt groen (hagen en plantsoenen) in de gemeente adopteren. U vraagt adoptie van groen met minimaal 3 personen aan. Deze personen moeten op verschillende adressen wonen en ouder zijn dan 18 jaar.

Bij groenadoptie neemt u het onderhoud van hagen en plantsoenen bij u in de straat over van de gemeente. U moet zich daarbij houden aan de voorwaarden.

groenadoptie aanvragen (pdf, 205 KB)

Aanvragen

 • Vul het formulier 'groenadoptie aanvragen' volledig in en voeg een kaartje en foto’s bij van de plantvakken, die u wilt onderhouden.
 • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar info@heiloo.nl (onderwerp: groenadoptie) of stuur dit naar de gemeente: gemeente Heiloo, team Wijkbeheer, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. U kunt het ook afgeven bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
 • We beoordelen uw aanvraag en nemen contact met u op om ter plaatse uw aanvraag te bespreken. Als er overeenstemming is over de hagen of plantsoenen en over de manier van onderhoud, stellen wij een beheerovereenkomst op. Daarin zijn de afspraken vastgelegd. Na ondertekening van de beheerovereenkomst door alle partijen is de adoptie een feit.

Voorwaarden

Bij groenadoptie neemt u het onderhoud van hagen en plantsoenen bij u in de straat over van de gemeente. U moet zich daarbij houden aan de volgende voorwaarden:

 • De grond is en blijft eigendom van de gemeente. De grond blijft openbaar toegankelijk.
 • Het terrein mag geen structuurgroen zijn. Structuurgroen zijn de grote parken en groenstroken, die staan aangegeven als bestemming Groen 1 of Groen 2 in het betreffende bestemmingsplan in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.
 • De aanvraag voor het adopteren van groen moet gedaan worden door minimaal 3 personen, die op verschillende adressen wonen. Alle 3 de personen zetten zich actief in bij het onderhouden van het geadopteerde groen en zijn ouder dan 18 jaar.
 • Het te adopteren groen bestaat uit meerdere plantvakken en omvat bij voorkeur alle plantvakken in de straat.
 • Met de personen die het groen willen adopteren, gaat de gemeente een beheerovereenkomst aan.
 • De wijkbeheerder van de wijk waar de bewoners het groen adopteren, is contactpersoon voor vragen.
 • Bewoners onderhouden het groen volgens de afspraken in de beheerovereenkomst.
 • Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
 • De wens voor nieuwe of aanvullende beplanting moet vooraf met de wijkbeheerder besproken worden. De beplanting moet namelijk passen bij de omringende beplanting. Uiteindelijk zal de gemeente na afstemming de nieuwe beplanting kopen.
 • Adoptiegroen mag nooit het karakter krijgen van verlenging van de eigen tuin.
 • Het plaatsen van objecten/bebouwing is niet toegestaan en het gebruik van bestratingsmaterialen, palen, kunststof, grind, en dergelijke ook niet.
 • Ieder jaar controleert de wijkbeheerder of alles volgens de spelregels loopt.
 • De gemeente grijpt in als het adoptiegroen niet volgens de afspraken in de beheerovereenkomst onderhouden wordt. Dit betekent dat we het onderhoud weer zelf oppakken.