Leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen.
 • Door een handicap of omdat de school ver weg ligt.
 • Vraag uw vergoeding aan vóór 1 juni voor het volgende schooljaar.
 • Forseti behandelt voor de gemeente de aanvragen leerlingenvervoer.
leerlingenvervoer aanvragen

Nodig bij de aanvraag

 • Burgerservicenummer van uw kind.
 • IBAN nummer (bankrekening).
 • Inkomensverklaring (loonstrookje of IB60 formulier).
 • Adres van de school.
 • Reisduur (met openbaar vervoer).

Eigen bijdrage

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente u om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen

 • Dient u de aanvraag in vóór 1 juni dan ontvangt u vóór aanvang van het nieuwe schooljaar bericht.
 • Als u de aanvraag later indient, kunnen wij niet garanderen dat het vervoer bij begin van het nieuwe schooljaar geregeld is. Misschien moet u uw kind dan de eerste weken zelf vervoeren.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt zijn de volgende punten van belang.

 • De afstand tussen uw woning en de school moet zijn:
  • Meer dan 6 kilometer voor basis onderwijs.
  • Meer dan 12 kilometer voor voortgezet onderwijs.
 • De reistijd enkele reis met het openbaar vervoer.
 • De mogelijkheden van het kind.

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project ‘MEE / Op weg’ iets voor u. Meer informatie via MEE De Wering.