Leerlingenvervoer

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het brengen en halen van uw kind naar en van school. Ook voor de begeleiding tijdens deze ritten.

Soms is de school ver weg en kan een kind niet zelf gaan vanwege een handicap. De gemeente kan dan helpen met geld voor het vervoer. 

Voorwaarden

  • Er is echt geen andere manier om zelf naar school te gaan.
  • De leerling kan door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer of de fiets reizen.
  • De afstand tussen huis en de basisschool / speciaal onderwijs is groter dan 6 km.
  • De afstand tussen huis en voortgezet (speciaal) onderwijs is groter dan 12 km.

Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig reizen en zelfvertrouwen

Denk alvast na over hoe uw kind naar school gaat. Misschien kan uw kind zelfstandig reizen of leren hoe dat moet. De gemeente wil dat kinderen zelfstandig worden en mee kunnen doen in de samenleving. Ze kunnen hulp krijgen bij het leren reizen.

Leerlingenvervoer aanvragen

Vraag leerlingenvervoer aan vóór 1 juni voor het volgende schooljaar. Het leerlingenvervoer moet jaarlijks aangevraagd worden.

leerlingenvervoer aanvragen
  • Dient u de aanvraag in vóór 1 juni, dan krijgt u vóór het begin van het nieuwe schooljaar bericht.
  • Als u de aanvraag ná 1 juni doet, is het niet zeker of het vervoer bij begin van het nieuwe schooljaar geregeld is. Misschien moet u uw kind dan de eerste weken zelf brengen en halen.
  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag 1 keer verlengd worden.

De Have behandelt voor de gemeente de aanvragen leerlingenvervoer. 

Eigen bijdrage

De gemeente kan u vragen een deel van de reiskosten zelf te betalen: de eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Begeleiding bij zelfstandig reizen

Als uw kind zelfstandig wil reizen en hierbij geholpen wil worden, is het project MEE / Op weg iets voor u. Meer informatie via MEE De Wering.

meeopweg@meewering.nl

088 00 75 000

Mee op weg

Vragen en contact

Voor vragen over het leerlingenvervoer neemt u contact op met De Have.

088 777 07 37 maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur

debuch@dehave.nl

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag als u het daar niet mee eens bent. Doe dit binnen 6 weken.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.