Leerlingenvervoer

 • Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en niet zelfstandig naar school kunnen reizen
 • Door een handicap of omdat de school ver weg ligt
 • Vraag uw vergoeding aan vóór 1 juni voor het volgende schooljaar
 • Forseti behandelt voor de gemeente de aanvragen leerlingenvervoer.
leerlingenvervoer aanvragen

Nodig bij de aanvraag

 • Burgerservicenummer van uw kind
 • IBAN-bankrekeningnummer
 • Inkomensverklaring (loonstrookje / IB60 formulier)
 • Adres van de school
 • Reisduur (met openbaar vervoer).

Eigen bijdrage

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente u om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen

 • Dient u de aanvraag in vóór 1 juni dan ontvangt u vóór aanvang van het nieuwe schooljaar bericht
 • Als u de aanvraag later indient, kunnen we u niet garanderen dat het vervoer bij begin van het nieuwe schooljaar geregeld is. Het kan dan voorkomen dat u uw kind de eerste weken zelf moet vervoeren
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.