Legalisatie handtekening

  • U wilt een handtekening op een (buitenlands) document laten legaliseren. Dit betekent dat de gemeente verklaart dat uw handtekening echt is.
  • Let op: u tekent het document in het gemeentehuis waar de ambtenaar bij is.
  • U regelt de legalisatie aan de balie van het gemeentehuis.
afspraak maken

  • Het document dat gelegaliseerd moet worden.
  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Uw pinpas.

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee.

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Legalisatie handtekening € 10,90

U hebt bijvoorbeeld een legalisatie van uw handtekening nodig, als u:

  • garant staat voor iemand die vanuit een visumplichtig land Nederland wil bezoeken,
  • of een belangrijk document naar het buitenland wilt sturen.

Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen.