Ongewenst verhuurgedrag melden

U kunt een melding maken van ongewenst verhuurgedrag. Bijvoorbeeld bij discriminatie bij toewijzen van een woning, onredelijke servicekosten of een te hoge borgsom. 

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. 

De regels van de Wgv gelden alleen voor huurovereenkomsten die na na 1 juli 2023 zijn aangegaan.

ongewenst verhuurgedrag melden

Voor contracten afgesloten na 1 juli 2023

De regels van de Wgv gelden alleen voor huurovereenkomsten die na de inwerkingtreding van de wet (1 juli 2023) zijn aangegaan.

Informatieplicht

Uitzondering hierop is de informatieplicht. Hier moet uw verhuurder bij een bestaand huurcontract vóór 1 juli 2024 aan voldoen.

Sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning, bijvoorbeeld van een woningcorporatie, dan is de woningcorporatie het eerste aanspreekpunt. 

In de gemeente zijn de woningcorporaties Woonzorg Nederland en Kennemer Wonen actief.

Komt u er met de woningcorporatie niet uit? Neem dan contact op met de Huurcommissie. De Wgv verandert hier niets aan.

Opgelicht

Van oplichting doet u aangifte bij de politie. Wij mogen alleen handhaven als het verzoek over 1 van handhavingspunten gaat.

Handhaven vanaf 1 januari 2024

 • Wij handhaven per 1 januari 2024 bij particuliere verhuur op 7 punten:
  • Verhuurder mag woningzoekenden en huurders niet intimideren.
  • Verhuurder mag woningzoekenden en huurders niet discrimineren.
  • Verhuurder mag niet meer dan 2x de kale huurprijs als waarborgsom eisen.
  • Verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen.
  • Verhuurder moet de huurder schriftelijk informatie geven (informatieplicht) over:
  • Rechten en plichten van de huurder:
   • de hoogte van- en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom;
   • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde;
   • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar de huurder klachten over ongewenst verhuurgedrag kan melden;
   • de verplichting tot betaling van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat de verhuurder jaarlijks een volledige specificatie van de kosten aan de huurder moet verstrekken.
  • Verhuurder mag niet meer servicekosten in rekening brengen dan mag volgens de wet.
 • Bemiddelaars mogen geen kosten in rekening brengen aan de verhuurder en de huurder.

Als een verhuurder zich niet aan deze regels houdt, dan kunnen wij sancties opleggen. Bijvoorbeeld een bestuurlijke boete. In het uiterste geval kan de gemeente zelf de woning in beheer nemen. Bij een bestuurlijke boete of in beheer nemen, maken wij de gegevens van de verhuurder openbaar.

Huur te hoog

Als u meent dat u te veel huur betaalt voor een particuliere huurwoning, dan kunt u bij de Huurcommissie of de rechter binnen 6 maanden na begin van het huurcontract een sociale huur afdwingen.

Voor te hoge huren is een apart wetsvoorstel ingediend: de Wet Betaalbare huur. Deze moet de Tweede- en Eerste Kamer nog aannemen. Nu mogen verhuurders nog zelf bepalen welke huurprijs zij vragen voor een woning boven de sociale huurgrens.