Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  • U wilt uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden?
  • Dan moet u een ontheffing sluitingstijd aanvragen.
  • De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijden.
  • De burgemeester kan aan de ontheffing voorschriften of beperkingen verbinden
ontheffing sluitingstijd aanvragen

Kostenoverzicht

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten leges 2020
in behandeling nemen aanvraag ontheffing € 12,00

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.