Planschade

  • u heeft (financiële) schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door wijziging van het bestemmingsplan
  • uw inkomen of de waarde van uw onroerend goed daalt
  • u kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade
  • u kon de schade niet voorkomen of beperken
  • de schade is niet al op een andere manier vergoed
  • u krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is
  • u vraagt een tegemoetkoming voor planschade aan
  • u kunt de planschade tegemoetkoming aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is
tegemoetkoming aanvragen (243 KB) procedureverordening planschade