Regels

 • De gemeenteraad stelt lokale regels vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels.
 • Deze regels maken duidelijk wat wel en wat niet kan of moet (rechten en plichten).
 • En de regels bieden de gemeente een instrument om te handhaven.
 • De Wet open overheid (Woo): zorgt er voor dat informatie voor iedereen beter én makkelijk vindbaar is.

U kunt op de website van de overheid zoeken naar alle regels die gelden in de gemeente.

U kiest zelf of u alleen de regels van de gemeente wilt zien of ook regels van de provincie, de waterschappen of de rijksoverheid. U kunt ook zoeken welke regels bijvoorbeeld een jaar geleden geldig waren.

lokale regelgeving zoeken

 • In de Algemene Plaatselijke Verordening staan regels die in de gemeente gelden.
 • De regeling heeft als doel de gemeente netjes en leefbaar te houden.
 • Bijvoorbeeld regels voor evenementen of voor horeca, maar ook over natuur en milieu.
Bekijk APV Heiloo op overheid.nl

In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En in het omgevingsplan kunnen ook regels staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 

meer informatie over het omgevingsplan

 • De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken.
 • En legt deze keuzes vast in plannen voor een bepaalde periode.
 • Zo'n beleidsplan kan ook visie of nota heten.

Webpagina visie en beleid

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie openbaar maken zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer en beter toegankelijk

De Woo moet de overheid meer en beter toegankelijk maken. Informatie van de overheid moet voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. U kunt natuurlijk ook nog steeds zelf documenten bij de gemeente opvragen (een Woo-verzoek indienen). Het kost tijd om de informatie beschikbaar te maken. Daarom is niet per 1 mei alles al te vinden. Dat doen we stap voor stap. Veel informatie is al openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Andere documenten worden in de toekomst ook openbaar gemaakt.

Indienen Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

 • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen
 • de gemeente de informatie ook echt heeft
 • de informatie door de gemeente is opgemaakt of ontvangen
 • de informatie te maken heeft met de publieke taak van de gemeente
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand

Als de informatie waar u om vraagt niet openbaar is dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

De vorm van de informatie

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven en zo mogelijk in de door u verzochte vorm. Bijvoorbeeld in elektronische vorm, een kopie van een document of een samenvatting daarvan.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen als het verzoek erg groot of ingewikkeld is. Soms is het nodig om iemand die in de informatie wordt genoemd om een zienswijze te vragen. Dan kan het wat langer duren voordat u bericht krijgt.

Contactpersoon Woo

Hebt u vragen over de Woo of u wilt een Woo-verzoek indienen en hebt u daar nog vragen over? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de gemeente via: