Rioolaansluiting

  • de gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel
  • we gaan over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan
  • we zorgen ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool
  • de gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein, vanaf daar moet u er zelf voor zorgen
  • u kunt een aanvraag indienen als u nog niet bent aangesloten op het rioolstelsel 
  • als u het met de kosten eens bent wordt de aansluiting gerealiseerd
  • u betaalt de rekening