Standplaatsvergunning

U hebt een vergunning nodig als u een standplaats wilt innemen op een openbare plaats in de openlucht. Dit kan zijn voor de verkoop van producten, of als u informatie wilt uitdelen.

Voor meer informatie neemt u contact op met team APV via apv@debuch.nl.

Plekken en aantal standplaatsen zijn vastgelegd in het standplaatsenbeleid.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Vul alle gevraagde gegevens op het aanvraagformulier in en stuur mee:

  • Een situatietekening.
  • Een kopie van uw uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Aanvraagformulier (pdf, 127 KB)

U kunt een standplaats aanvragen bij de organisatie van het betreffende evenement.

Naast de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u nog standplaatsgelden.

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
In behandeling nemen aanvraag € 44,40
Standplaatsgelden eerste 10 vierkante meters (per dag of een gedeelte daarvan) € 4,85
Standplaatsgelden restant vierkante meters (per dag of een gedeelte daarvan) € 0,55
Verordening standplaatsgelden inzien

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. U hebt een marktplaatsvergunning nodig als u een plaats wilt op een dag-, week- of jaarmarkt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de marktmeester via mailadres: marktmeester@heiloo.nl.

U wilt natuurlijk op tijd weten of u een standplaats in kunt nemen. Vraag daarom op tijd een vergunning aan, minimaal 8 weken van tevoren.