Subsidie voor activiteiten

U kunt een subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende of eenmalige activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, sport of cultuur.

Als u eenmalig een subsidie aanvraagt, dan gebruikt u het papieren formulier.

Beoordeling plannen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. De commissie kijkt naar de volgende punten.

  • Mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
  • Artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
  • Verwachte publieksbereik van de activiteit.
  • Aansluiting op landelijke thema’s.
  • Financiële onderbouwing.

De commissie brengt advies uit aan het college. U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail info@heiloo.nl of telefoonnummer 072 535 66 66.