Subsidie voor activiteiten

  • Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit? Vul dan het aanvraagformulier in.

Beoordeling plannen

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, die  advies uitbrengt aan het college.  
Aanvragers krijgen binnen 8 weken na de aanvraag bericht. De aanvraag wordt op basis van de volgende criteria beoordeeld:

  • De mate waarin het plan bijdraagt aan de doelen van de regeling.
  • De artistieke kwaliteit en innovatieve karakter van de activiteit.
  • Het verwachte publieksbereik van de activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
  • Aansluiting op landelijke thema’s.
  • Financiële onderbouwing.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via het algemene e-mailadres info@heiloo.nl of het telefoonnummer 072 535 66 66.