Subsidie voor activiteiten

U kunt een subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende of eenmalige activiteiten op het gebied van welzijn, zorg, sport of cultuur.

Vraagt u jaarlijks een subsidie aan, dan gebruikt u het digitale formulier. 

jaarlijks activiteitensubsidie aanvragen

Als u eenmalig een subsidie aanvraagt, dan gebruikt u het papieren formulier.

subsidie eenmalige activiteit aanvragen (pdf, 159 KB)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail info@heiloo.nl of telefoonnummer 072 535 66 66.