Tijdelijke verhuur woning

U kunt uw leegstaande (woon)ruimte tijdelijk verhuren. Dit staat in de Leegstandwet. U hebt hiervoor een vergunning nodig.

Aanvragen vergunning

 • U stelt een schriftelijke huurovereenkomst op.
 • In de overeenkomst staat dat de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.
 • In de overeenkomst staat dat de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft afgegeven met de duur van die vergunning.
 • Hier staat ook de huurprijs van de woning.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • Dit termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • Bij een positief besluit van de gemeente krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur.
 • In deze vergunning staat de looptijd van de vergunning vermeld.
aanvraag tijdelijke verhuur (pdf, 183 KB)

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning tijdelijke verhuur zijn:

 • De woning staat leeg en is voor de verkoop bestemd.
 • De woning is niet bewoond.
 • U bent zelf bewoner geweest van de woning.
 • U hebt, in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, in de woning gewoond.
 • U moet de woning minimaal 6 maanden verhuren.
 • U hebt als verhuurder een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 1 maand.
 • Verhuurt u op grond van de Leegstandwet, dan vervalt een deel van de huurbescherming.
 • Als u de huurder in de woning laat blijven zodra de vergunning is verlopen, vervalt de uitzondering op de huurbescherming.
 • Uw hypotheekverstrekker moet akkoord gaan met de tijdelijke verhuur.

Kosten 2024

soort kosten leges 2024
Aanvragen of verlengen vergunning tijdelijke verhuur woning € 141,40